KİMDİR, NEDİR: WORLD OF WARCRAFT – ARTEFAKT SİLAHLAR

DRUID

“Benim için özel olan yolu takip edenlere, druidlere, en derin uykularında bile dünyayı dolaşmaları, onu öğrenmeleri ve gücünü kullanabilmeleri için Zümrüt Rüya’nın yollarında yürüme yetisini bahşediyorum. Kalimdor’un esenliği ve güvenliği adına gelecekte de yol gösterebilmeleri için…”

Yeşil ejdersürüsünün lideri yüce ejderha Ysera’nın bu sözleriyle birbirine bağlanmıştı Zümrüt Rüya ile Nordrassil. Druidler için bir sığınak, asla kaybetmeyecekleri umudun yuvasıdır Zümrüt Rüya. Senin de birçok kez Rüya’nın patikalarından geçtiğini hissediyorum. Dünyamızı tehdit eden karanlık düşmanlara karşı ayakta kalabileceğinden eminim. Ama şimdi senin gibi doğanın yolunu takip edenler, en zor sınavlarından birini vermek üzereler; özellikle de iblisler yetmiyormuş gibi bir de Zümrüt Kabus bu kadar yakınken…

[well]

Lorekeeper-Druid-balance

BALANCE – Scythe of Elune

Başdruid Malfurion, druidlerin üzerinde ustalaşabileceği hayvan biçimlerini araştırırken bir kurda dönüşmesini sağlayan sürü formunu keşfetti. Ancak bu dönüşüm kontrolden çıkmasına, vahşileşmesine ve sevdiklerine bile zarar verebilecek duruma gelmesine sebep oldu. Benliğini kaybetmesine sebep olan bu formu druidlere yasaklayan Malfurion’un uyarısı, Satirler Savaşı sırasında Ralaar adındaki elf tarafından göz ardı edildi. Kurt formuna dönüşen Ralaar ve beraberindeki druidler, düşmanlarının yanı sıra dostlarına da saldırmaya başladılar; aralarından bir tek Ralaar akıl sağlığını bir nebze korur durumdaydı. Sürü formunu kullanan diğer druidlerin de kendilerini kontrol edebilmelerini isteyen Ralaar, Belysra Starbreeze adındaki bir başka elf ile beraber düştükleri durumu aşmalarına yardım edeceğini umdukları br artefaktın yapımına giriştiler: Gece elflerinin tanrıçası Elune tarafından kutsanmış bir asa ile Kadim Muhafız Goldrinn’in azı dişlerinden birini birleştirdiler. Ancak Satirler Savaşı devam ederken yaptıkları bu silah beklentilerinin tam tersi bir etki yaratarak sürü formunu kullanan druidlerin lanetlenerek değişim geçirmesine ve tarihteki ilk worgenların oluşmasına sebep oldu. Lanet gece elfleri arasında yayılırken yaptığı hatayı fark eden Belysra, asayı Malfurion’a teslim etti. Malfurion ise bu silahı kullanarak worgena dönüşmüş druidleri Zümrüt Rüya‘ya hapsetti.

Zaman içerisinde unutulup giden asa, Velinde Starsong adındaki bir elfin eline geçti. Fel Korusu ve Külvadi bölgelerindeki iblislere karşı asayı kullanan ve bir şekilde worgenları tekrar Azeroth’a çağıran Velinde, daha sonra Doğu Krallıkları kıtasına geçerek burada da worgenları çağırmayı başarmış olan büyücü Arugal ile görüşmek istedi. Elindeki asanın gücünden korkmaya başlayan Velinde, Kasvet Ormanı‘na geldiğinde burada bulunan ve asaya sahip olup gücünü kullanarak Ralaar’ı alt etmek isteyen Varkas adındaki bir worgen tarafından saldırıya uğradı. Velinde, beraberinde Varkas ile birlikte öldü ve asa da bulundukları mağarada kayboldu. Medivh’in lanetlediği tüccar grubu Kara Atlılar tarafından aranan artefakt, Valorn adındaki bir gece elfi tarafından Gilneas’a götürüldü. Asa, Gilneas’a saldıran Forsaken kuvvetleri tarafından çalınsa da tekrar ele geçirildi. Goldrinn’in ruhundan bir parça barındıran ve worgen lanetinin başlangıcı sayılan asanın, yalnızca doğadaki uyumu dengeleyebilenler tarafından gerçek gücüyle kullanılabileceğini anlaşılması uzun sürmedi.

Lorekeeper-Artifacts-Druid-Scythe of Elune

[/well]

[well]

Lorekeeper-Druid-feral

FERAL – Fangs of Ashamane

Binlerce yıl önce, gezegen henüz tek bir kıtadan oluşuyorken gece elflerinin kraliçesi Azshara ve ona sadık asil doğanlar, Sargeras’ı ve beraberinde Yakan Lejyon’u Azeroth’a sokabilmek için Ebediyet Pınarı‘nın enerjisini kullanmaya çalıştılar. İblisler Kalimdor’a akın etmeye başlarken bu dehşet verici harekete karşı durmak isteyen gece elfleri, ejderhalar ve daha birçok farklı ırkın mensupları bir araya gelerek sevdikleri toprakları korumak için savunma hatları oluşturdular.

Bir Yaban Tanrısı ve Kadim Muhafız olanCenarius ise diğer yaban tanrılardan yardım istedi. Bu yüce varlıkların da çarpışmaya katılması ile Azeroth’un sonsuza dek değişmesine sebep olacak Kadimler Savaşı resmen başlamış oldu. Malorne, Goldrinn, Tortolla ve Aviana gibi büyük güçler katılırken aralarında bir başka Kadim Muhafız olan dişi gri panter Ashamane de vardı.

Ashamane, Lejyon’a karşı yürüttükleri savunmada birçok iblisin canını alarak sayısız müttefikinin hayatını kurtarmış olsa da savaşta yenik düştü. Yaptığı kahramanca hareketler ve cesareti sebebiyle kendisine büyük saygı duyulan Ashamane adına druidler için büyük önem taşıyan Val’sharah bölgesinde bir mabet inşa edildi ve bu ulu varlığın hâlâ gücünü koruduğuna inanılan azı dişleri çeşitli süslemelerle donatılarak yapılan fedakârlıkların bir anısı olarak mabede kondu.

Lorekeeper-Artifacts-Druid-Fangs of Ashamane

[/well]

[well]

Lorekeeper-Druid-guardian

GUARDIAN – Claws of Ursoc

Azshara ve takipçilerinin Sargeras ve Yakan Lejyon’u Azeroth’a çağırmasıyla birlikte savunmaya geçen ırklara destek olan ve Kadimler Savaşı zamanında yardımlarına koşan Kadim Muhafızlar arasında ikiz ayılar Ursoc ve Ursol da bulunuyordu. Cenarius’un yaban tanrılarını savaşa davet eden çağrısına ilk cevap veren muhafızlar olan ikizlerden Ursoc, titanların Azeroth’u şekillendirmeleri için görevlendirdikleri Bekçiler‘den Freya tarafından titan çeliği kullanılarak dövülen ve kendisine hediye edilen bir çift metal pençeye sahipti. Her ne kadar güçlü olsalar da bu ikiz kardeşler, Kadimler Savaşı sırasında iblis güçlerine yenik düştüler. Bedenleri kaybolup gitse de Ursoc’un taşıdığı pençeler, içlerinde muhafızın gücünden bir parça barındırmaya devam ederek varlığını korudu.

Aradan geçen binlerce yılın ardından Boz Tepeler‘de yaşayan ve ikiz ayılara tapan furbolglar, yuvaları olarak gördükleri ancak Eski Tanrılar tarafından özü bozulduğu için druidlerce parçalanan ulu ağaç Vordrassil içerisinde Ursoc’u diriltmeyi başardılar. Ancak ağacın kendisinden geriye kalanlar gibi furbolglar da bozulmuşlardı ve bu yozlaşmışlıkları, Kadim Muhafız Ursoc’u da etkileyerek değişmesine sebep oldu. Tehlikeyi fark eden kahramanlarca öldürülmek zorunda kalan Ursoc’un ruhu böylece temizlendi ve Zümrüt Rüya‘daki yerini aldı.

Kadim ayının sahip olduğu pençelerin gücünü bilen bir grup druid, furbolgların bu artefakta sahip olduğunu öğrenince zaman kaybetmeden harekete geçti. Furbolglar ile çarpışıp pençeleri ele geçiren druidler, bu silahları güvenle himaye altına alabilmesi için Ursoc’un Zümrüt Rüya’daki ruhuna geri götürdüler.

Lorekeeper-Artifacts-Druid-Claws of Ursoc

[/well]

[well]

Lorekeeper-Druid-restoration

RESTORATION – G’Hanir, the Mother Tree

Titan-yapımları olan Bekçiler’den Freya, Azeroth’un bitki örtüsünü ve hayvanlarını yaratmayı kendisine görev bilmişti. Zümrüt Rüya üzerinden güçlerini kullanarak yarattığı doğal yaşam hayat bulurken ortaya çıkan enerjilerden ise Yaban Tanrılar doğmuştu ve içlerinden biri de Aviana’ydı. Aviana aynı zamanda başka bir boyutta yer alan ve Azeroth üzerindeki tüm kanatlı canlıların öldükten sonra gittikleri var sayılan Ana Ağaç G’Hanir’in hanımıydı.

Kadimler Savaşı sırasında Kalimdor’u savunan Kadim Muhafızlar arasında yer alan ve göklerde uçarak Yakan Lejyon ordularının ne taraftan saldırıya geçeceğinin bilgisini müttefiklerine taşıyan Aviana, bir grup iblisin mızraklarıyla yaralanıp yere düşürüldü ve katledildi. Aviana’nın gidişiyle G’Hanir de öldü; ancak bu ulu ağaç ölmeden önce kendisinden alınan bir tohum, Ebediyet Pınarı‘nın patlaması ve beraberinde Kalimdor’un parçalanışının ardından yaşanan olaylardan günümüze kadar süren büyük bir rol oynadı. İlk Pınar’dan gizlice birkaç şişe su almış olan Illidan Stormrage, bunların bir kısmını Hyjal Dağı’nda bulduğu küçük bir göle boşaltarak ikinci bir Ebediyet Pınarı’nın oluşmasına sebep oldu. Bu hareketi öğrenip dehşete düşen diğer gece elfleri ise Yakan Lejyon’un dikkatini tekrar üzerlerine çekmek istemediklerinden ejdersürülerinin liderlerinden yardım istediler. G’Hanir’den alınan tohumu gölün yakınına diken kırmızı ejderha Alexstrasza, güçlerini kullanarak ağacın kısa sürede büyümesini sağlarken bronz ejderha Nozdormu, ağaç var oldukça gece elflerinin de ölümsüz olmalarını mümkün kılan, yeşil ejderha Ysera ise ağacın Zümrüt Rüya’ya bağlanan bir geçide dönüşmesini sağlayan büyüler yaparak Nordrassil‘in doğmasına sebep oldular.

Azeroth’taki tüm ağaçların tohumlarını barındırdığı söylenen ve İlk Ağaç olarak da adlandırılan G’Hanir’in bir dalı ise Aviana tarafından uzun süre önce druidlere hediye edilmişti. Sahip olduğu gizemli bağ ile Zümrüt Rüya’nın Azeroth üzerindeki etkisini dengelediğine ve en ağır yaraları bile iyileştirebileceğine inanılan bu asa, yakın tarih boyunca Zümrüt Kabus‘un etkilerini hafifletmek için de kullanıldı.

Lorekeeper-Artifacts-Druid-GHanir the Mother Tree

[/well]

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)