WARCRAFT TARİHÇELERİ ÖZEL BÖLÜM: BİLDİĞİMİZ HER ŞEY YALANMIŞ!

Eski Tanrılar tarafından yaratılan “Tenin Laneti“ne maruz kalan titan yapımı ırklar, zaman içerisinde taştan bedenlerinin et ve kemiğe bürünmesiyle güçsüzleştiklerini fark ederler. Bu ırklardan biri de mogudur. Kendisi de bir mogu olan Lei Shen, tanrı olarak gördükleri ama aslında bir Bekçi olan Ra’nın kendilerini neden terk ettiğini sorgular. Bu sorusuna bir cevap bulabilmek ümidiyle sonraları Mogu’shan Mahzenleri olarak adlandırılacak titan yapısına giderek burada Ra’yı sorgular. Ra, Panteon’un başına gelenleri tahmin edebilen tek Bekçi’dir ve Lei Shen’i Gümbürdeyen Dağ‘a götürerek ona titanların öldüğünü anlatır. Titanların yerini kendisinin alabileceğini düşünen Lei Shen, Ra’nın fırtınalar üzerindeki güçlerini çalarak Mahzenler’e geri döner. Burada Nalak’sha’nın Makinesi adındaki cihazı bulan mogu, öncesinde Tenin Laneti’ni durdurmak için harekete geçer, sonrasında ise grummle ve saurok ırklarını yaratarak binlerce yıl hüküm süreceği imparatorluğunun temellerini atar.

Azeroth üzerinde yaşayan diğer canlılar ise evrim geçirmeye başlamışlardır. En kadim ırklardan biri olan troller, Ebediyet Pınarı’ndan yayılan enerji sayesinde gelişerek bilinçli varlıklar olarak yaşamaya başlamışlardır. Oldukça çevik ve güçlü olan bu ırk, aslen Yaban Tanrılar olan ve “loa” olarak adlandırdıkları varlıklara tapmaya başlarlar. O dönemde var olan tek kıta Kalimdor’un güney topraklarına yerleşen troller, zaman içerisinde Zul İmparatorluğu‘nu kuracaklardır.

Zandalar trollerinin kurduğu Zul İmparatorluğu'nun başkenti Zuldazar

Zandalar trollerinin kurduğu Zul İmparatorluğu’nun başkenti Zuldazar

Lei Shen’e göre taştan yaratılmadıkları sürece tüm diğer ırklar değersizdir ve köleleştirilmelidir. Ancak bu sırada moguların sahip olduğu engin güç, trollerin dikkatini çeker. Zul İmparatorluğu’nun lideri olan Zulathra, mogularla bir ittifak yapmaya karar verir. Zaman içerisinde beraber oldukça iyi çalıştıklarını fark eden iki ırk, birbirlerini eğitmekten de geri kalmazlar: Mogular trollere büyü kullanımını gösterirken troller de bulundukları bölgeden ayrılmak istemeyen mogulara dünyanın geri kalanıyla ilgili bildikleri her şeyi anlatırlar. Aradan binlerce yıl geçtikten sonra en sonunda harekete geçmeye karar veren mogular ve troller, güneyde bulunan ve Uldum olarak adlandırılan zengin ormanlık alana doğru yola çıkarlar.

Uldum’da yine titanların yarattıkları ırklardan biri olan tol’vir yaşamaktadır. Mogu imparatorluğu içerisinde güçlü bir konum sözü verilen tol’virler ise Lei Shen’in alçak gördüğü diğer ırkları köleleştirme düşüncesinden hoşnut değillerdir ve öldürüleceklerini bildikleri halde bu teklifi reddederler. Uldum’da titanların yerleştirdiği ve gerektiğinde çalıştırılarak toprakları yeniden şekillendirme gücü olan özel bir cihazı kullanan tol’virler, böylece kendilerine saldıran mogu ve trol ordularını liderleri de dahil olmak üzere yok ederken Uldum’un coğrafyasını da değiştirerek ormanlık arazinin bir çöle dönüşmesine sebep olurlar. Zulathra’nın ölümü trol birliğini darmadağın ederken Lei Shen’in bedenini alan mogular, onu Kun-Lai Zirvesi’ne götürüp troller tarafından söz verildiği üzere diriltileceği güne kadar muhafaza ederler.

Hikâyenin şimdiye dek sızdırılan bölümleri burada son buluyor ve tüm bunlara çok hazırlıksız yakalanmamıza sebep oluyor. Azeroth henüz doğmamış bir titan mıymış? Binlerce yıldır dünyamıza hayat ve büyü gücü sağlayan kaynak, aslında canı yakılan bir embriyonun kanı mıymış? Yaban Tanrılar ile loalar aynı ırkın mensupları mıymış? Hiçlik Efendileri aslında Eski Tanrılar’ı yaratıp başımıza salan, Burning Legion’dan çok daha korkunç düşmanlar mıymış? Sargeras’ın asıl amacı Ebediyet Pınarı’nın gücünü elde etmek değil miymiş? Titanlar ölmüşler mi? NELER OLUYOR?!

Lorekeeper-Warcraft Tarihçeleri Özel Bölüm-MindBlown 

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)