KİMDİR, NEDİR: THRALL

Her ne kadar zafer kazanılmış ve kutlamalar yapılmış olsa da Orda’nın önünde zorlu günler vardı. Durotar en iyi zamanlarında bile kurak ve elverişsizken bölgeyi kasıp kavurmakta olan kıtlık işleri daha da çıkmaza sokuyordu. Orgrimmar için hayati öneme sahip olan odun ihtiyacı bilhassa büyük bir sıkıntıydı. Şehre en yakın orman olan Külvadi gece elflerinin kontrolündeydi ve Gazapkapısı’nın sonrasında elfler Orda ile yapılacak herhangi bir ticaret talebini kesin bir dille reddediyorlardı. Hamuul Runetotem bu durum için Cenarion Konseyi’ne talepte bulunmaya gitmişti ancak Külvadi sınırları içerisinde bir gece elfi devriye birliğinin orklar tarafından saldırıya uğraması, bu konuda yapılabilecek herhangi bir uzlaşma ihtimalini ortadan kaldırmıştı. İttifak bu hareketin sorumlularının kendilerine teslim edilmesini isterken Thrall kesin bir kanıt olmadan bu konuda bir şey yapamayacağını ancak aralarındaki antlaşmanın ihlalinin kendisini de öfkelendirdiğini belirtti. Bu durum iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da yıpranmasına sebep oldu ancak başlarındaki tek problem bu da değildi.

Thrall ve diğer şamanlar Azeroth’un bir parçası olan element ruhlarının büyük bir acı ve çaresizlik içerisinde olduğunu hissediyorlardı. Hissetmekten de öte, bu kıtlık ve Azeroth’un çeşitli yerlerinde görülmekte olan dengesizliklerin daha büyük bir tehlikenin habercisi olduğuna inanıyorlardı. Thrall, Jaina ve Eitrigg ile görüştükten sonra bu meseleyi çözmek için Azeroth’un elementlerinden alamadığı cevapları Draenor’un elementlerinden almayı denemeye karar verdi. Özellikle de Liç Kral’a karşı verdikleri savaşın ardından orklar arasındaki popülerliğini iyice arttırmış olan Garrosh’un hazır olduğunu umarak onu yokluğunda Orda’yı yönetmesi için temsili Savaşşefi olarak atadı ve bu karara şiddetle karşı çıkan Cairne’i de onun danışmanı olarak görevlendirdi. Tauren ve orkun karakteristik zıtlıklarının birbirini dengede tutacağını umarken ne kadar yanıldığından haberi yoktu. Böylece Ötediyar’daki Nagrand’a, atalarının topraklarına geri döndü ve buradaki elementlerle iletişime geçerek Azeroth’taki sorunun kaynağını keşfetmeye çalıştı.

Thrall’ın şamanlık eğitimi için geldiği Nagrand

Thrall’ın Nagrand’daki eğitimini büyükannesi Geyah’nın öğrencileri arasında en maharetlisi olan Aggralan adındaki bir Mag’har şamanı üstlenmişti. Azeroth’taki orkların aksine Thrall’ın başardıkları karşısında etkilenmemiş duran kadın daha da ileri giderek Thrall’ın odağının şamanlık vazifeleri ve liderlik sorumlulukları arasında bölündüğünü, bu şekilde asla tam potansiyelini kullanamayacağını iddia ediyordu. Thrall, Orda’yı yüzüstü bırakmayı reddetse de Aggra’nın öğretilerini büyük bir dikkatle takip etti. Draenor’un dört element ifriti olan Gordawg, Incineratus, Kalandrios ve Aborius ile bağ kurdu; beşinci element olan ruh elementini kullanmayı öğrendi. İfritlerden yardım isteyen Thrall, aradığı cevabı tam olarak bulamasa da endişe verici bir uyarı aldı: Azeroth üzerindeki elementlerin huzursuzluğu, Draenor parçalanmadan önce yaşananla neredeyse birebir aynıydı. Öğrendiklerinin ışığında Azeroth’a dönerek halkını uyarmaya karar veren Thrall’a şaşırtıcı bir şekilde Aggra da eşlik etmeye karar verdi.

Aggra

Azeroth’a döndüğünde bu kadar kısa bir süre içinde gerçekleşmiş değişiklikler Thrall’ı hem şaşırttı hem de hayal kırıklığına uğrattı. İttifak ve Orda ilişkileri yine savaş raddesine gelmişti; Cairne ve Garrosh aralarındaki anlaşmazlıkları mak’gora’yla çözmeye çalışmış ve düello sonucunda Cairne ölmüş, Nemruttotem klanıysa Cairne’in ölümünü fırsat bilerek Thunder Bluff şehrindeki yönetimi ele geçirmeye çalışmıştı. Thrall, Garrosh’a güvenerek ve liderlik sorumluluğunu onun omuzlarına yükleyerek büyük bir hata yapmıştı ancak bu hatasını düzeltme fırsatı bile bulamadan bütün Azeroth’u titreten bir deprem başladı. Toprak inleyip yarıldı, yer şekilleri kayıp değişti. Afet başlamıştı.

Felaketin izlerini ve elementlerin feryadını takip eden Thrall, bütün bu Afet’in çıkış noktasının kıtalar arasındaki Girdap olduğunu tespit etti. Aggra ile birlikte Draka’nın Gazabı adındaki gemiyle vahşi dalgaların ve kaotik fırtınaların olduğu bölgeye yelken açtılar. Normal zamanda bile oldukça tehlikeli olan sular, kontrolden çıkan elementler sebebiyle çok daha dengesiz ve tahmin edilemez hâldeydi. Devasa tsunamiler gemiyi paramparça etti ve Thrall ile Aggra, Kayıp Adalar civarında sahile vurdular. Aggra bölgedeki Sintinesuyu Karteli goblinleri tarafından bulunup kurtarıldı ancak Thrall o kadar şanslı değildi ve Stormwind gizli servisi Sİ: 7’nin eline düştü. Goblinlerle anlaşıp onları yanına çeken Aggra, Thrall’ı kurtarmak için bir operasyon düzenledi. Serbest kalan Thrall, goblinlerin İttifak güçlerini başlarından atmasına yardım ettiği gibi onları Orda’ya davet ederek Azshara bölgesine yerleşmelerine de önayak oldu.

Thrall bu noktada gezegenin yaşadığı Afet’i iyileştirmeye başlamak istiyorlarsa Orda’dan çok daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu fark etti. Gerçekten de Aggra’nın da dediği gibi hem Savaşşefi olarak Orda’ya önderlik edip hem de bir şaman olarak Azeroth’un sıkıntılarını dindiremezdi; kendini birinden birine adaması gerekiyordu. Bu yüzden Garrosh sorununun daha da büyümeyeceğini umarak kendini şamanlığa ve dünyanın iyileştirilmesine adadı. Toprak Divanı adındaki tarafsız organizasyonla birlikte hangi ırktan olursa olsun Azeroth üzerindeki bütün şamanlara çağrıda bulunup yardımlarını istediler. Azeroth’un dört bir yanından şamanlar da bu çağrıya cevap vererek yavaş yavaş Girdap etrafında toplanmaya başladılar.

Şamanlık vazifelerini kucaklayan Thrall

Maceracılar ve şamanlar Derin Ada, Dipsiz Boğaz, Gök Duvar ve Ateş Diyarları gibi elemental boyutlara geçip elementleri yatıştırmaya çalışırken Thrall yaptığı seçime rağmen odağını tamamen işine vermekte zorlanıyordu. Cairne’in ölümünden duyduğu suçluluk ve Orda’nın belirsiz geleceğinin endişesi Thrall’ın düşüncelerini ve iç dengesini alt üst ediyor, Azeroth’u iyileştirme çabalarının önüne geçiyordu. Cevap ise hiç beklemediği gizemli bir ziyaretçiden geldi: Yeşil Ejderha Vekili, Ysera.

Ysera, Alacakaranlık Vakti’ne dair bir imge görmüştü ve bu imgede bütün yaşam (Afet’e sebep olan Deathwing bile dâhil) yok olmuştu. Ancak bu kasvetli görünün içinde Ysera bir umut ışığı da görmüştü: O umut ışığı Thrall’dı. Bu yüzden Thrall’ı o yola itmek için ondan Feralas’taki kontrolden çıkmış bir ateş elementalini durdurmasını istedi. Bu kadar küçük bir mesele için Girdap’ı ve Earthen Ring’i terk etmek istemeyen Thrall, Aggra’nın dobra bir şekilde yarardan çok zararı olduğunu yüzüne vurmasıyla Girdap’tan kısa bir süreliğine uzaklaşmayı kabul etti. Lakin çok geçmeden Ysera’nın bu “basit” ricasının ve görevinin altında çok daha fazlasının olduğu ortaya çıktı. Thrall kendini Zaman Mağaraları’nda alternatif zaman dilimlerinden kopup gelmiş tehditleri durdurmaya çalışırken buldu. Bu tehditlerden birisi de Thrall’ın geçmişindendi: Aedelas Blackmoore. Ancak bu Blackmoore, Thrall’ın hatırladığı sarhoş ve zalim adamdan oldukça farklıydı. Dövüşteki becerisi nedeniyle köşeye sıkıştırdığı Thrall hayatta kalmak için alternatif zaman geçitlerinden birine atlamak zorunda kaldı.

İkinci Savaş dönemindeki bir zaman dilimine sıçrayan Thrall, yeşil derisi nedeniyle bir fel büyücü sanılarak ork devriyeleri tarafından en yakın kampa götürüldü. Bu kampta önce akıl hocası Orgrim’i, daha sonraysa bu dönemde hâlâ hayatta olan annesi ve babasını gördü. Ancak en garibi Draka onun yanına yaklaştığında gerçekleşti ve Thrall kendi bebekliğiyle yüzleşti. Bu sırada anlatılan hikâyelerden anne ve babasına eşlik etmekte olan devriyelerin Gölge Konseyi’ne mensup olduğunu ve ailesini öldürmek üzere olduğunu hatırladı ancak zamanın doğal akışını değiştirmemesi gerektiğini bildiği için olayları yüreği burkularak izledi. Devriyeler bebek Go’el’i de öldürmeye niyetlendiği sırada müdahele etmesi gerektiğini anlayarak anne ve babasının katillerini öldürdü. Yaraları yüzünden son nefeslerini vermekte olan Durotan’a oğlunun orkları özgürlüğe ve eski ihtişamlarına taşıyacağı sözünü verdi. Böylece olanları değiştirememiş olsa da en azından babasının huzur içinde ölmesini sağlamış oldu. Bu sırada alternatif zamandan gelen Blackmoore bir kez daha saldırdı ve Thrall’ı bebekken öldürmenin çok daha kolay olacağını söyleyerek bebek Go’el’e saldırdı. Ancak Thrall onu da beraberinde başka bir zaman geçidine zorlayarak bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Zaman Mağaraları’nda yolunu bulmaya çalışan Thrall

Yeni geçtikleri zaman geçidi Thrall’ın peşindeki Blackmoore’un geldiği zaman çizgisine aitti. Bu gerçeklikteki Thrall daha çocukken öldüğü için Blackmoore içkiye sığınamamış ve amaçlarına ulaşmak için kendi kendini geliştirmiş, muazzam bir ordu kurmuştu. Teke tekte Orgrim Doomhammer’ı bile alt etmiş bu Blackmoore, yendiği Savaşşefi’ni öldürmek yerine onunla anlaşmış ve birlikte İttifak’ı ele geçirmişlerdi. Bu gerçeklikteki Taretha yardımıyla bunları öğrenen Thrall, destek almak için Dalaran’a gitti ve kimliğini Krasus adında bir elf olarak gizleyen Korialstrasz’ı buldu. Kırmızı ejderha Thrall’ın başka bir gerçeklikten olduğunu anladığında ona yardım etti ve bu zaman çizgisinin sahte ve illüzyonlardan oluştuğunu anladılar. Bu bilgiyle bu gerçeklikten kurtulmayı başaran Thrall karşısında Zaman’ın Vekili Nozdormu’yu buldu.

Nozdormu aynı anda bütün zamanlarda kısılı kalmış ve kaybolmuştu. Thrall onun yolunu geri bulmasına yardım etti ve bu işin arkasında Eski Tanrılar olduğunu öğrendi. Eski Tanrılar zaman çizgisini kendi amaçları doğrultusunda eğip bükecek yeni bir ejderha türü yaratmaya çalışıyorlardı. Daha da kötüsü, Sonsuz Ejdersürüsü adındaki bu ejderhaların lideri Nozdormu’nun ta kendisiydi… ya da en azından bir gün öyle olacaktı. Gelecekte bir gün yozlaşıp Murozond adını alacak olan bu ejderha herkes için büyük bir tehdit olacaktı. Diğer ejder vekillerini uyarmaya giden Thrall ve Nozdormu, Ejderkonağı Tapınağı’na vardıklarında bütün ejderhaların gücünü içeren beş kafalı bir gudubetle karşılaştılar: Chromatus, ilk başarılı kromatik ejderha deneyi. Ejderhalar Chromatus ila savaşırken Thrall da bir kez daha Blackmoore ile çarpışmaya başladı. Bu sefer şamanistik güçlerini ve Hükümçekici’ni etkili bir şekilde kullanan Thrall amansız bir şekilde saldırarak adamı silahsız bıraktı. Blackmoore hayatı için yalvarsa da Thrall bu zaman anomalisinin ve geçmişinden çıkagelen kâbusun hayatını sona erdirdi. Diğer ejderhalara katılan Thrall, eksik olan ejder vekili Neltharion’un (yani diğer adıyla Deathwing’in) rolünü üstlenip toprak vekili olarak ejderhaların saldırısını bir arada tuttu ve Chromatus’un yenilmesinde önemli bir rol oynadı.

Chromatus

Zamanın dipsiz tünellerinde geçmişine yaptığı yolculuk, Thrall’ın kimliğini kabullenmesine yardımcı olmuştu. Önceki kararsızlıkları ve şüpheleri uçup gitmiş, onun yerine kararlılık ve iç huzuru gelmişti. Geçmişin bir kölesi olmaktan usanan Thrall, artık sadece Go’el idi.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)