WARCRAFT TARİHÇELERİ – BÖLÜM 27: MEDIVH’İN DÜŞÜŞÜ, İKİNCİ STORMWIND KUŞATMASI VE EJDERHA RUHU

İlk Savaş boyunca ortada görünmeyen ejderhalar, hâlâ sayısız yıl önce yaşadıkları ihanetin yaralarını sarıyorlardı. Alexstrasza, Ysera, Nozdormu ve Malygos, Kadimler Savaşı sırasında güçlerinin bir kısmını Ejderha Ruhu olarak isimlendirilen artefakta aktarmışlar, daha sonrasında Eski Tanrılar’ın fısıltılarına yenik düştüğünde habersiz oldukları Neltharion’un ihaneti sebebiyle hem kendileri hem de ejdersürülerinin geneli ağır yaralar almıştı. Artefaktı yok edemediklerini ve içerisine aktardıkları gücü geri alamadıklarını fark eden ejderha liderleri onu saklamaya karar vermiş, Kızılbayır Dağları’ndaki gizli bir yerde hiçbir ejderhanın elini süremeyeceği büyülü korumalarla gizlemişlerdi.

Kadimler Savaşı’ndaki darbenin ardından kendi köşelerine çekilen ejderhalar, korumakla yükümlü oldukları güçlerine yoğunlaşmışlardı. Geçmişin, günün ve geleceğin akışını kontrol altında tutmakla sorumlu olan Nozdormu, kendisini zaman ağlarını gözlemlemekle meşgul ediyor, neredeyse hiç ortaya çıkmıyordu. Ysera vaktinin büyük kısmını Zümrüt Rüya’da geçiriyordu, Malygos ise savaş sırasında en ağır darbeyi almış olan ejdersürüsü lideri olarak aklını yitirmiş ve kendini Nexus’a kapatmıştı. Aralarından bir tek Alexstrasza fânilerin işlerini gözlemleyip gerektiğinde araya giriyordu ancak bu bile oldukça nadir yaşanan bir durumdu.

Ejderha Ruhu

Artık Deathwing olarak anılan Neltharion, Kadimler Savaşı sonrasında ortadan kaybolmuştu. Artefaktı sahiplenmek bir yana dursun, savaş sırasında onun içerisindeki büyük gücü kullanmaya çalıştığı için parçalanmakta olan bedenini metal plakalarla zar zor bir arada tutabiliyordu. Ejdersürüsünün geri kalanı neredeyse yok oluşu eşiğine gelmişti ve dinlenip kuvvetini geri kazanmak için saklanan Deathwing, derin uykudaydı.

Ta ki Kara Geçit açılana kadar.

Geçidin açılışı sırasında kullanılan yoğu büyü enerjisi siyah ejderha Deathwing’in nihayet uykusundan uyanmasına sebep olmuştu. Orkların yaralarını sarabileceğine ve siyah ejdersürüsünü eski haşmetine kavuşturabileceğine inanan ejderha, Stormwind’li bir soylunun kılığına bürünerek harekete geçmiş, Lordaeron’a gidip Orda tehdidinin bir uydurma olduğuna dair söylentiler başlatarak insanlar arasındaki güveni ve inancı kırarken ikna edemediklerini de büyü gücüyle zihin kontrolü yaparak dize getirmişti. Böylece Orda’ya karşı herhangi bir harekette bulunulmayacak, Stormwind’in yardımına gidilmeyecekti.

İnsanların bir sorun teşkil etmeyeceğinden emin olduktan sonra yaklaşımını değiştiren Deathwing, bu sefer güneye giderek bir Karakaya orku kılığına bürünmüş ve aylarca onların arasında yaşayarak bilgi toplamıştı. Blackhand’in Orgrim’in elinde yenilgiye uğramasını takiben yavaşça planlarını harekete geçirmeye karar verdi: Yakan Lejyon’un orklar üzerindeki etkisini kırabilirse onları Eski Tanrılar’ın köleleri hâline getirebileceğine inanıyordu. Ancak İlk Savaş, Orda’nın büyük kayıplar vermesine sebep olmuştu ve insan krallıkları bir araya gelirse bir şansları kalmayacaktı. İnsanlar bir şekilde yok edilseler bile bu sadece orkların daha fazla yüzleşmesi anlamına geliyordu – ki aralarında kadim ve güçlü ejderhaların olması kaçınılmazdı.

Deathwing nihayet bir karara vardı: Ejderha Ruhu’nu hiçbir ejderha elde edemeyecekti ancak orkların önünde bir engel yoktu.

Deathwing (Neltharion)

Ejderboğazı klanının şefi olan Zuluhed’e rüyalar üzerinden çeşitli görüler bahşeden Deathwing, ona ejderhaları ve onların kudretini gösterdi. Draenor’da rylakları kullanan ve tekrar bu özgürlüğe kavuşmayı arzulayan Zuluhed ve klanı için ejderhalar biçilmiş kaftandı. Görüler klan şefini kolaylıkla etkisi altına aldığında Deathwing, onu Kızılbayır Dağları’na gönderdi ve Ejderha Ruhu’nun saklandığı yere yönlendirdi.

Ejderha Ruhu’nu korumakla görevlendirilmiş olan kırmızı ejderha Orastrasz, olan bitenden ve nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğundan habersizdi. Nitekim Ejderboğazı klanı üyeleri bu avantajı lehlerine kullanarak -her ne kadar daha önce bir ejderha ile savaşmamış olsalar ve kayıplar verseler de- onu alt edip öldürmeyi başardılar.

Zuluhed’in emriyle klandaki en güçlü fel büyücüsü olan Nekros Skullcrusher, Ejderha Ruhu’nu ele geçirmekle görevlendirildi. Artefaktaki fel büyüsü kalıntılarını fark eden ork, vakit kaybetmeden ona yeni bir isim verdi: İblis Ruhu.

Alexstrasza, artefaktın etrafındaki büyü kalkanının kırıldığını hissetmiş ve onu koruyan ejderhadan haber alamayınca endişelenmeye başlamıştı. Bir grup kırmızı ejderhayı da alarak Kızılbayır Dağları’na gitti zira artefaktın dikkatsiz bir fâninin eline geçmiş olmasından korkuyordu. Bilmediği şey ise Ejderboğazı klanının tuzağına düşmek üzere olduğuydu.

Ejderhalar ve orklar arasında meşum olaylar gerçekleşmek üzereyken Anduin Lothar’ın önderliğindeki Stormwin halkı ise gemilerle kuzeye ilerlemeye devam ediyorlardı. Şehrin düştüğünü öğrenen Kral II. Terenas Menethil, söylentilere inanıp yardım göndermediği için büyük pişmanlık duyuyordu. Orkların varlığına inanmamıştı ancak şimdi ne kadar büyük bir tehdit oldukları ortaya çıkmıştı.

Lothar, Lordaeron’a vardığında olan biteni Terenas’a anlatarak diğer insan krallıklarını acilen bir araya getirmesi gerektiğini tembihledi. Vakit kaybetmeden harekete geçen Terenas, bir konsey toplamaya karar verdi. Kendisine ve Lothar’a bu toplantı sırasında katılanlar arasında Gilneas Kralı Genn Greymane, Kul Tiras Lord Amirali Daelin Proudmoore, Dalaran Başbüyücüsü Antonidas, Stromgarde Kralı Thoras Trollbane ve Alterac Kralı Aiden Perenolde bulunuyordu. Yedi Ulus Konseyi olarak isimlendirilen bu oluşum, ork tehdidini konuşmak ve birlikte adım atabilmek için karara varmak üzere bir araya geldi.

Yedi Ulus Konseyi

Kral Terenas, diğer liderlere seslenerek bir araya gelmeleri ve bir insan İttifak’ı oluşturmaları gerektiğini belirtti; böylece orkları alt edecek ve Stormwind’i geri alacaklardı. Kul Tiras, Dalaran ve Stromgarde bu konuda Terenas ile hemfikir olsalar da Gilneas ve Alterac çekimserlerdi. Orkların gerçekten var olup olmadıklarını hâlâ sorguluyorlar, başka bir dünyadan gelen canlılar olduklarına inanmakta zorlanıyorlardı.

Konseyin kısa sürede birlik sağlayıp bir karara varması gerekiyordu zira Orda, yeniden savaş hazırlıklarına başlamıştı.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)