DERİNLEMESİNE… REVENDRETH

“Evrende ilk hayat kıpırtılarının baş göstermesiyle ortaya çıkan ve hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Shadowlands, ölümden sonraki hayatın yargılandığı ve nihayetinde sonsuz hizmete adandığı, fânilerin algılarının ötesindeki bir varoluş düzlemiydi; dehşetin ve güzelliğin, karanlığın ve erdemin kol kola gezdiği uçsuz bucaksız bir boyuttu.”Kimdir, Nedir: Shadowlands

Ölümden sonra ruhların Oribos’ta bulunan Arbiter tarafından yargılanıp gönderildikleri bölgelerden biri olan Revendreth, Shadowlands içerisinde çok özel bir yere sahip. Birçok günah işlemiş ama hâlâ kurtarılabilecekleri düşünülen ruhlar, direkt Maw’a gönderilmeden önce burada son bir kefaret şansı kazanıyorlar. Ruhları, onları korkunç eylemler yapmaya itmiş ve itebilecek olan gurur, nefret ve benzeri duygulardan arındırıp kelimenin tam anlamıyla “topluma geri kazandırmak” ile yükümlü Venthyr ırkına ev sahipliği yapan Revendreth, ağırlıklı vampir temasıyla estetik olarak kendini diğer bölgelerden de ayırmayı başarıyor.

Lineer olarak ilerleyecek hikâyede en son ayak basacağımız bölge olan Revendreth, gotik ve dolayısıyla korkutucu karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor. Ufak da olsa bir umut ışığı barındıran günahkâr ruhların Maw’dan önce son kurtuluş yolu olan bu bölge, ilk başta bu ruhlara azap çektirmek tasarlanmış gibi görünse de aslında çok daha ulvi bir amaca hizmet ediyor.

“Revendreth” kelimesinin ne anlama geldiğiyle ilgili olarak Blizzard tarafından yapılan resmi bir açıklama olmasa da aklımıza birkaç olasılık geliyor. Öncelikle “dreth” kısmı, “dehşet” anlamına gelen “dread” ile “ölüm” anlamına gelen “death” kelimelerinin birleştirilmiş hâli gibi duruyor. İş “Reven” kısmına geldiğinde ise biraz farklılaşıyor: Modern İngilizcede “ıslah etmek” veya “düzenlemek” anlamına gelen “revendicate”, Orta İngilizcede “zorla almak” veya “ortadan kaldırmak” anlamına gelen “reven” ya da yine Orta İngilizcede “idareci” veya “Tanrı’nın astı/vekili” anlamına gelen “reve” sözcüklerinden biri üzerinden kullanılmış gibi gözüküyor. Ancak dediğimiz gibi resmi herhangi bir açıklama henüz yok.

Ölüm Panteonu’nu oluşturan Ebedî Olanlar’dan biri olan Efendi Denathrius, gözetimi altına giren ruhları, onları esir alan gururlarından arındırmaya ve işledikleri günahları fark edip bir nevi “tövbe etmeye” giden yola kendini adamış olsa da anima kıtlığı baş gösterdiğinde işler beklenmedik bir yola sapıyor.

Revendreth – Bölgenin Amacı ve Değerleri

Shadowlands’in her bölgesinde olduğu gibi zamanın herhangi bir anlam taşımadığı Revendreth, ruhlara son bir kefaret şansı sunuyor. Buraya gönderilen ruhlar, öncelikle işledikleri günahları “günahtaşı” adı verilen ve mezar taşlarını andıran cisimlere kazıyorlar. “Dredger” adı verilen ve Revendreth’in hiyerarşik düzeninde en alt tabakayı oluşturan küçük canlılar tarafından destek verilen ruhların yaşamda gerçekleştirdikleri eylemler ne kadar karanlık ve sıksa günahtaşları da o kadar büyük oluyor; böylece arınana kadar bu suçlarının ağırlığını taşıyorlar.

Günahtaşı işlemi bittikten sonra yine Dredger’ların yardımıyla yönlendirilen ruhlar, Denathrius’un sadık halkı olan ve kendisine benzeyecek şekilde şekillendirilmiş Venthyr ırkının ellerine teslim ediliyorlar. Taşıdıkları tüm kibirden arınma sürecine giren bu ruhlar, Venthyr’lerin gözettikleri çeşitli ritüellerden geçiyorlar.

“Venthyr” kelimesinin herhangi bir anlamı olmasa da yüksek ihtimalle masaüstü rol yapma oyunu Vampire: The Masquerade dâhilindeki vampir klanlarından biri olan Ventrue’dan türetildiği düşünülüyor. Revendreth bölgesine hakim olan vampir teması ile Venthyr’lerin geleneklere bağlılıkları, soylu (aristokrat) duruşları, haysiyete verdikleri önem ve kültürleri düşünüldüğünde bu klan ile benzerlikleri net bir şekilde göze çarpıyor.

“Efendi Denathrius ne kadar güçlü olursa olsun Revendreth’in en kritik amacının her adımını bizzat denetleyemiyor. ‘Court of Harvesters’ adı verilen ve en güvendiği Venthyr’lerden oluşan topluluğun desteğine güveniyor. Bu seçkin grup Prens Renathal, Accuser, Stonewright ve benzeri önemli aristokratlardan oluşuyor. Her biri Efendi’nin özünden aktarılmış birer madalyon taşıyorlar. Bu cömert hediye sayesinde hepsi -nerede ve ne yapıyor oldukları fark etmeksizin- yaratıcılarının gözünü üzerlerinde hissediyorlar.”  – Steve Danuser, Baş Hikâye Tasarımcısı

Son bir kurtuluş şansı verilen ruhların Revendreth’e ve nihayetinde Shadowlands geneline büyük faydaları da oluyor zira bir ruh ne kadar gururluysa o kadar çok anima barındırıyor. Shadowlands bölgelerinin genel işleyişleri için şart olan anima, ruhların geçtikleri ritüeller sayesinde toplanıp dağıtılıyor.

Geçen sayısız çağın ve gerçekleştirilen ritüellerin ardından karanlık geçmişlerini geride bırakacak şekilde kefaretini ödeyen bir ruhun önünde ölümden sonraki hayatı nasıl geçirebileceği ile ilgili iki yol bulunuyor.

İlk olarak farklı bir amaç adına ilerleyebilecekleri yeni bir bölgeye gönderilme şansı kazandıkları için Oribos’a dönerek tekrar yargılanmayı seçebiliyorlar.

İkinci olarak ise Revendreth topraklarında kalıp Venthyr ırkının bir üyesi olmayı tercih edebiliyor, yeni bir bedene ve isme kavuşup diğer günahkâr ruhlara yardımcı olarak bu bölgenin amacına hizmet etme yolunda ilerleyebiliyorlar.

Maalesef ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın her ruh yaşamındaki ağır yüklerden kurtulamıyor, gururundan ve kibrinden arınamıyor. En son şanslarını kaybetmiş olan bu meşum ruhlar, nihayet ebediyen hapsedilecekleri Maw’a gönderiliyorlar.

“Revendreth, buraya gönderilen ruhlardan çok şey bekliyor. Ancak Efendi Denathrius’un hayırseverliği ve merhameti sayesinde bu ruhlara daha aydınlık bir geleceğe kavuşma şansı veriliyor.” – Steve Danuser, Baş Hikâye Tasarımcısı

Anima Kıtlığının Revendreth Üzerindeki Etkisi

“Her ruh “anima” adı verilen bir öz barındırıyor. Bu anima, Shadowlands’i besleyen kaynağın ta kendisi ve bu düzlemdeki hayatın sürekliliğini sağlıyor. Ancak son yıllarda tüm ruhlar yalnızca Maw’u beslediğinden diğer bölgeler anima sıkıntısı çekmeye başlıyor ve çeşitli sorunlar baş gösteriyor.”Ölümden Sonraki Hayat… Shadowlands

Shadowlands’in her yanını etkileyen anima kıtlığı, anima toplama konusunda uzmanlaşmış Revendreth bölgesini de ağır vuruyor. Yeni ruhlar gelmediği için gittikçe azalan animanın dağıtımı sekteye uğruyor ve halkın büyük bir kısmı belirsizliğin kol gezdiği bu dönemde acı çekmeye başlıyor. Yaşamda nefes almak ne kadar doğal ve önemliyse ölümden sonraki bu hayatta da benzer etkiye sahip olan animanın kesilmesi, oldukça ironik olarak aristokratların içerisindeki gururun ve kibrin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Animanın halka eşit olarak dağıtılmaması ve öncelikli olarak aristokrasinin en üst kademesindeki kişilere verilmesi halk arasında huzursuzluğa neden oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi yeni ruh gelmediği için akışı duran anima, halkın daha alt tabakalarından gittikçe artan oranda vergi olarak kesiliyor. Evet, vergi ödemesi olarak diğer Venthyr’lerden anima çekiliyor.

Bölgeyi korumakla yükümlü, taştan yaratılmış olan ve anima ile aktifleştirilen Stoneborn adındaki yaratıklar da bu kıtlıktan nasiplerini alıyorlar ve zaman içerisinde varoluşlarının başlangıcı olan taştan heykellere dönüşüyorlar. Aynı zamanda mimari yapılar da düzenli olarak tamir edilemediğinden gittikçe harabeye dönüşüyor. Nitekim bu durum, Revendreth savunmalarının iyice zayıflamasına neden oluyor.

Bu belirsizlik ve adaletsizlik, Revendreth halkı içerisinde isyan çıkmasına sebep oluyor. Efendi Denathrius ve ona bağlı olan Court of Harvesters ile ilgili çeşitli şüpheler taşımaya başlayan bir grup Venthyr ve Stoneborn, bölgenin çalkalanmasına yol açan bir isyan başlatıyorlar.

Bahsettiğimiz üzere hikâyede en son ayak basacağımız bölge olan Revendreth, tüm bu karmaşanın ardındaki sebepleri öğrendiğimiz bir kurguyla son buluyor; ancak yaşanacakları ek paket çıkmadan öğrenmek istemeyen okuyucularımızı göz önünde bulundurarak bu olayların ince detaylarına inmemeyi tercih ediyoruz. (Merak eden takipçilerimiz, ilgili kısmın yer aldığı Revendreth oynanış videomuza göz atabilirler.)

Revendreth Sakinleri

Bölgenin sakinlerinden yukarıda kısaca bahsetmiş olsak da derinlemesine incelediğimizde vampir temasının ne kadar yoğun bir şekilde kullanıldığını, vampir hikâyelerinden yer alan birtakım yaratıkların Revendreth özelinde nasıl şekillendirildiklerini net bir şekilde görmek mümkün oluyor. Kullanılan unvanlara, karakterlerin dış görünüşüne ve adeta kan emercesine anima toplama yöntemlerine (ki “kan çekme/kan akıtma” anlamındaki “exsanguinate” kelimesi sıklıkla karşımıza çıkıyor) artı olarak aristokrasinin de hüküm sürdüğü bu diyar ile kendi dünyamızda sıklıkla üretilen vampir hikâyelerini rahatlıkla karşılaştırabiliyoruz.

Venthyr’lerin lideri olan Denathrius, bu ırkı kendi görüntüsüne benzer şekilde yaratmış olsa da liderleri olarak farklı duruşuyla ön plana çıkıyor. Boynuzları, Venthyr’lere kıyasla oldukça iri olan beden yapısı ve tehditkâr endamı ile internette dolaşan çeşitli spekülasyonların kaynağı olarak kullanılan iblis ırkı Nathrezim’leri çağrıştırsa da konu hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Karakterin isminin kaynağıyla ilgili bir bilgi de henüz yok, tamamen rastgele seçilmiş bir isim olabilir; ancak İngilizcede “doğasından kopmuş” veya “doğası değişmiş” anlamına gelen “denature” kelimesinin kısaltması “denat”tan türetildiğini varsaymakta bir sakınca yok.

Denathrius’un ayrıca Efendi, Revendreth’in Efendisi, Venthyr Kralı, İlk Safkan, Stoneborn Kumandanı ve Shadowlands’in Dişleri şeklinde birçok unvanı da bulunuyor.

Bahsettiğimiz üzere liderleri Efendi Denathrius’un görünüşünde yaratılan Venthyr ırkı, Revendreth bölgesine gelen ruhları yönlendirmek ve onları günahlarından arındırmak ile görevlendirilmiş. Ek not olarak ilk yaratılan Venthyr’in bölgede sıklıkla adını duyacağımız (ve yüksek ihtimalle Latincede “yeniden doğmuş” anlamına gelen “renatus” kelimesinden türetildiğini düşündüğümüz) Prens Renathal olduğuna değinmekte de fayda var.

Venthyr bireylerin beden yapılarının farklı kullanımlar için nasıl tasarlandığı konusuna geldiğimizde Kıdemli Konsept Sanatçısı Jungah Lee’nin yorumu buna açıklık getiriyor:

“World of Warcraft’ın iri yarı ve abartılı karakter silüetleri, onları benzersiz ve ilgi çekici kılıyor. Sinematiklerden birini yaratırken karşılaştığımız zorluklardan birisi, oyun içerisindeki tasarımı kullanırken kişisel albenisini bozmadan nasıl daha gerçekçi yapabileceğimizdi. Oyundaki genel tasarımları göz önünde bulundurarak kıyafetlerin gerçek dünyada nasıl gözükebileceğini hayal ettim. Örneğin sinematikte kemer tokaları ve düğmeler daha küçük gözüküyor.

“Alengirli işlerden biri de Venthyr’lerin uzun kolları ve oldukça büyük elleri olmasıydı. Eğer ellerini fazla küçültseydik normal insan boyutlarına indirgemiş olacaktık ancak oyun içerisindeki boyutlarını kullansaydık bu sefer de fazla abartılı olacaktı. Sinematik için karar kıldığımız bu boyut, ikisinin ortasında bir yerde.”

World of Warcraft hikâyesinde yakın zamanda ima edilmeye başlandığı üzere Işık’ın düşünüldüğü kadar saf ve iyi olmadığını fark etmeye başladık. Bu duruma istinaden Revendreth sakinleri üzerinde korkunç sonuçlara varacak etkiler yaratabilen ve bölgenin yalnızca Ember Ward ismiyle anılan kısmında yer alan Işık, karanlıkta yaşayan Venthyr’ler için bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılıyor.

Yoldan çıktığı düşünülen Venthyr’ler, kimi zaman neyle suçlandıklarına bağlı olarak ceza süresi değişecek şekilde bu bölgeye gönderiliyorlar. Işık’ın bedenleri üzerindeki meşum etkisiyle görünüşleri değişen, iradelerini ve akıllarını yitirmeye başlayan bu kişiler bir süre sonra Ash Ghoul adı verilen lanetli yaratıklara dönüşüyorlar. Nasıl tedavi edeceğini bilenler için bu etkileri geri çevirmek mümkün olabiliyor ancak bu durum kişinin ne zamandır bölgede bulunduğuna göre değişebiliyor.

Revendreth bölgesinin korunması için yaratılan Stoneborn ırkı, Stonewright adıyla anılan Harvester tarafından taş ocaklarında bizzat şekillendiriliyor. Kendilerine verilen bu ulvi amacı gerçekleştirmek dışında başka herhangi bir yola sapmak gibi bir doğaları olmayan Stoneborn’lar, Denathrius’un müşfik görevini yerine getirmesine engel olabilecek bir tehditi veya kişiyi önlemek için ihtiyatla çabalıyorlar. Bu ırkın oluşturduğu askerî birime ise Stone Legion olarak isimlendiriliyor.

Gargoyle olarak da isimlendirilen bu yaratıkların hem kendi dünyamızdaki çeşitli gotik mimari yapılarda hem de birçok hikâyede kullanıldığına, köken olarak da Fransızcada “boğaz/gırtlak” ve “su kanalı” anlamına gelen “gargouille” kelimesinden geldiğine değinmekte de fayda var. Nitekim mimari yapılarda oluklarda biriken suyu tahliye etmek için tasarlanan eklentiler olsalar da farklı bir kullanımları daha bulunuyordu: Tamamen görsel zenginlik katmak için yapılan gargoyle heykellerinin bulundukları yapıyı kötücül ve meşum ruhlardan koruduğuna inanılıyordu – ki bu kısım Revendreth bölgesi için oldukça uygun bir yaklaşım.

“Bu çalışma, Revendreth bölgesindeki bu yaratıkların neye benzeyeceklerini bulmaya yönelik yapılan ilk tasarımlardandı. Bu konsept çizimler, farklı kanat tipleri, beden yapıları, yüz ve saç şekilleri gibi birçok değişik fikrin denemesiydi. Zırhlarını nasıl giyecekleri ve hatta koruma için zırh giymektense taştan formlara sahip olmalarına varan fikirler barındırıyordu. 

“Bu görsel, sürece kısa bir bakış atmaya yardımcı oluyor. Sol tarafta bu yaratığı bir çift kol ve kanat ile zırhını giymişken görüyoruz. Sağ tarafta ise kol olarak da kullanılabilecek bir çift kanada ve sırtına inen daha uzun, daha vahşi görünümlü saçlara sahip bir yüz çalışması yer alıyor.” – Matthew McKeown, Karakter Sanatçısı

Revendreth halkına ve buraya gelen ruhlara her türlü yardımı sunabilmek için yaratılmış olan, gerektiğinde tamir ve bakım işlerini de üstlenen Dredger ırkı, türlü boyutlarda karşımıza çıkıyor. Çamurdan şekillendirilen bu varlıklar, bölgeye gelen ruhların karşısına çıkan ilk canlılar olarak da ön plana çıkıyorlar; nitekim oldukça gururlu ve kibirli bu günahkârların öldükten sonra aslında kozmik boyutta ne kadar önemsiz olduklarını yüzlerine vurabilmek için Revendreth hiyerarşik yapısının en alt tabakasının eline verilmeleri bir nevi yaraya tuz basmak oluyor.

“Revendreth yaratıkları üzerine çalışmaya giriştiğimizde öncelikle Venthyr, gargoyle (Stoneborn) ve Dredger ırklarıyla başladık. Bölgeyi geliştirmeye devam ettikçe ortamı doldurmak için daha fazla yaratığa ihtiyacımız olacağını çabucak fark ettik. ‘Dredger Brute’ olarak adlandırılan bu varlık, bölgeye farklı çeşitlilikte Dredger sağlamak için tasarlandı. İri kıyım bir yaratığın günahtaşlarını taşıyacak bir nevi yük hayvanı olarak kullanılması fikri, yaptığımız toplantılardan birinde ortaya atılınca ben de hemen bir eskiz hazırlayıp normal boyuttaki Dredger ile yan yana getirdim.”  – Jon McConnell, Kıdemli Karakter Sanatçısı

Bölgede yalnızca insanımsı canlılar yer almıyor elbette. Oldukça karanlık ve saldırgan görünümlü birtakım hayvanlar da bulunuyor. Bu noktada Death Warg (Gargon) ismi verilen ve binek olarak da sunulan bu canlılar üzerinde yapılan detaylı çalışmayı Karakter Sanatçısı Jay Nam açıklıyor:

“Bu tarz yaratıkları tasarlama sürecindeki ilk adımım, hikâye ekibimizden gelen tasvir üzerinde çalışmakla başlıyor. Gargon’ların taştan şekillendirildiklerini ve Venthyr’lerin ruhlardan topladıkları animayı kullanarak hayat verdikleri sadık yaratıklar olduklarını öğrendim. 

“Bu yaratıklar muhafız, av arkadaşı, evcil hayvan ve hatta ruhlara işkence etmeye yardımcı olan varlıklar olarak kullanılıyorlar. Revendreth’in katıldığı nadir çarpışmalarda kara kuvvetlerine karşı ön safta yer alıyorlar.

“Yeni bir canlı türü yaratmak zorlu bir iş olabilir zira gidebileceğiniz birçok farklı yön var; ancak Venthyr’ler için dostane hayvanlar yaratmam gerektiğini biliyordum. Çok sevdiğim eski animasyonlardan aldığım ilhamla yaratığın yarasa yüzüne ve ayı bedenine sahip olması gerektiğine karar verdim. Aynı zamanda tasarımın destansı gözükeceğinden de emin olmak istedim zira World of Warcraft’ta ilk defa bu tarz bir canlıyla karşılaşılacak.”

Yarasa demişken… Bütün bir bölge gotik vampir temasıyla yoğrulmuşken yarasa görmemek olmazdı elbette. Revendreth hikâyesi boyunca her köşede bulabileceğiniz yarasalar, bölgedeki hayvan nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturuyorlar. Buraya gönderilen ruhların cezalandırılması sürecinde de aktif olarak kullanılan bu canlılar, bölgenin karanlık atmosferiyle uyum içinde yaşamlarını sürdürüyorlar.

Çıkardıkları ultrasonik seslerin yankısı ile (ekolokasyon) yönlerini bulan yarasalar, simgesel bağlamda “başkalarının göremediklerini görebilme” ve “ruhları duyabilme” inancının da sembolü olarak karşımıza çıkıyorlar. Aynı zamanda ölüm kavramını geçmişi geride bırakma ve yeniden doğma olarak da simgeliyorlar – ki bu da Revendreth göz önünde bulundurulduğunda bölgenin işleviyle paralel bir anlam kazanıyor.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)