ARTEFAKT ÖYKÜLERİ: WARRIOR

Protection – Scale of the Earth-Warder

Warrior - Protection


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu

Bu muhteşem artefaktlar, Toprağın Koruyucusu Neltharion’un tek bir pulundan dövüldüler. Tahmin edebileceğin gibi onları edinmek için büyük bir bedel ödendi.

Bu kılıç ve kalkan, efsanevi bir vrykul savaşçısı ve kralı tarafından kuşandı ve sayısız savaş gördü. Yardımın sayesinde ruhu huzur içinde yatacak; ancak silahları artık sana geçti. Ona kazandırdıkları zaferleri sana da bahşetsinler.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Bir

Odyn Yiğitlik Salonları’nı yarattığında sayısız vrykul, kudretli Valarjar’ına katılmaya layık olduklarını kanıtlamanın yollarını aradılar. Muhtemelen aralarından hiçbiri, sonraları kral olacak olan Magnar Icebreaker kadar çok uğraşmamıştır. Savaşlardaki zaferleri sayılamayacak kadar çoktu ve elde ettiği başarıların kudreti, diğer vrykullara da kendi kahramanca miraslarını arama konusunda ilham oldu.

En büyük başarılarından birçoğu, iki efsanevi artefakt sayesinde gerçekleşmişti: Toprağın Koruyucusu’nun Pulu ve Pulkeskisi. Onları elde etmek Magnar’ın neredeyse hayatına mâl olmuştu ancak içlerindeki güç, onu ulaşmayı hayal dahi edemeyeceği kadar yüksek bir konuma taşıdı.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm İki

Kuzeyyarı’nda gerçekleştirdiği başarılı seferinden sonra Magnar’a yoldaşları tarafından “Icebreaker” ismi verildi. Magnar, nerubian kuluçkalarını ararken düşmanlarını şaşırtmanın bir yolunu bulmuştu. Buzullardan oluşan duvarlardaki çatlaklar tünellere dönüştürülebiliyordu ve böylece düşman kalelerinin derinlerine kazmasını ve onlara içeriden saldırmasını mümkün kılıyordu.

Magnar, Azeroth boyunca seyahat ederken birçok güçlü yaratıkla karşılaştı; ancak aralarından hiçbiri onu Toprağın Ejderha Vekili Neltharion kadar etkilemedi. Vrykullar ile ejderhalar nadiren iletişime geçecek bir sebep bulurlardı ancak yıllar boyunca Magnar, Neltharion semada uçarken onu korkuyla karışık bir saygı duyarak izlemekten asla vazgeçmedi. Neltharion’un ini, vrykulların evi olan Stormheim’a yakın olduğundan içerisinde neler olabileceğini merak etmeye başladı. Toprağın Koruyucusu yuvasında acaba ne tür harikalar barındırıyordu? Vrykullar oradan ne tür bir güç elde edebilirlerdi?

Bu merakı bir takıntıya dönüşecekti.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Üç

Magnar Icebreaker, bir vrykul akıncı müfrezesini kendisiyle beraber Neltharion’un inine gelmeleri konusunda ikna etti. Ejderha Vekil dağını terk edene kadar beklediler ve ardından dikkatle içeri sızdılar. Hazine veya artefaktlar bulmayı umut ediyorlardı; karşılaştıkları şey ise bir yığın düşmandı.

Neltharion gitmiş olmasına rağmen soydaşlarının çoğu hâlâ oradaydı. Yücedağ’ın altındaki küçük yan mağaralarda, vrykul işgalcilerini imkânsız zorluklara karşı savaşmaya iten büyük bir çarpışma patlak verdi. Magnar ekibini çıkışa doğru çılgınca bir koşuya sürse de onlar kaçmayı başaramadan Neltharion inine geri döndü.

Mülküne izinsiz girenleri görünce öfkeyle dolan Ejderha Vekil , tek bir ölümcül nefesle ateş püskürdü. Saklanacak veya kaçacak bir yer yoktu. Çaresizlik içindeki Magnar, yerde bulunan atıklar arasından bir parça kaldırdı –bu, Neltharion’un döktüğü pullardan biriydi. Hayatını kurtarmıştı. Alev patlaması siyah pulun yanlarından savruldu ancak saldırının saf gücü, onu Yücedağ’ın yamaçlarından aşağıya yuvarlanacak şekilde inin dışına fırlattı.

Magnar kötü yaralanmıştı ancak hayattaydı.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Dört

Bir siyah ejderhanın gazabı öyle kolaylıkla altından kalkılabilecek bir şey değildi. Yaralarının tamamen iyileşmesi Magnar’ın yıllarını aldı.

Vaktini Neltharion’un ininden edindiği pulu incelemekle geçirdi. Sağlamlığı onu mest etmişti. Kendisini ateş dolu bir ölümden kurtarırken ne bir çizik almış ne de yanmıştı. Magnar bu pulun uzun süre dayanacak bir silaha dönüştürmek istiyordu ancak hiçbir vrykul demircisi böylesine olağan dışı bir parçayı nasıl şekillendirebileceğini bilmiyordu.

Magnar sağlığını geri kazanırken demir işleme sanatı üzerine çalışmaya başladı. Eğer kimse bu pulun gerçek potansiyelini nasıl ortaya çıkartacağını bilmiyorsa kendisi yapmayı öğrenecekti.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Beş

Çok az kişi Magnar’ın hareketlerine anlam verebiliyordu. Birçok vrykul bir demirci ocağında çalışarak değil, savaş meydanında nam salarak Yiğitlik Salonları’nda bir yer edinmeye çalışıyordu. Zaman içerisinde Magnar, kendi adına saygı duyulur bir demirci hâline geldi. Yaptığı kılıçların kenarları, diğer demircilerinkinden daha keskin ve hassas oluyordu.

Öyle olmaları gerekiyordu. Magnar, Neltharion’un pulunu kıymetli bir kalkana dönüştürmek için tek bir şansı olacağını biliyordu.

Vakti geldiğinde Magnar, kendi ocağına kapandı ve çalışmaya başladı. Ancak günler sonra dışarıya çıktı. Ellerinde daha önce hiçbir vrykulun görmediği nitelikte silahlar taşıyordu. Bir tanesi akıl almaz derecede dayanıklı bir kalkandı. Diğeri ise kenarı incelikle bilenmiş bir kılıçtı. Bu, Magnar’ın bir silah yarattığı son andı.

Başka bir silaha ihtiyacı olmayacaktı.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Altı

Magnar hâlihazırda saygı duyulan bir savaşçıydı. Ellerindeki yeni kılıcı ve kalkanı sayesinde ise bir efsaneye dönüştü. Yücedağ’da felaketle son bulan tehlikeli girişiminden sonra karşılaştığı mücadelelere daha düşünceli ve disiplinli yaklaşmaya başlamıştı; vrykulun düşmanlarının ise bu yeni edindiği güce karşı koyma şansları yoktu.

Edindiği her zafer ile birlikte diğer vrykullar da Magnar’ın saflarına katılmaya başladılar; böylece onun hayret verici becerileri sayesinde ölümsüz şampiyonlar olan Valarjar’a katılabilmek için Yiğitlik Salonları’na kolayca gidebileceklerine inanıyorlardı.

Çok geçmeden Magnar, vrykul halkının oldukça bir bölümüne liderlik eder oldu. Silahlarını dövdükten yalnızca birkaç sene sonra Kral Magnar Icebreaker olarak anılmaya başlandı.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Yedi

Nihayetinde Magnar Icebreaker, dikkatini isim yaptığı bölgeye çevirdi: Kuzeyyarı. Böceğimsi nerubian ordularından geriye kalanlar, Ulduar’ı ve barındırdığı titan mekanizmalarını ele geçirmek amacıyla tekrar mağaralarından çıkıyorlardı.

Karşılarında Magnar olunca çok da uzağa gidemediler. Nerubianlara karşı duran halkına liderlik eden kral, onları Azjol-Nerub’un girişine kadar geri sürdü. Nerubianların mağlubiyeti o kadar büyüktü ki bin yıl boyunca herhangi bir saldırı gerçekleştirmediler.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Sekiz

Magnar’ın öldükten sonra Yiğitlik Salonları’na gideceği konusunda hiçbir vrykulun şüphesi yoktu. Helya, Bekçi Odyn ve Valarjar’ı mühürlemiş olsa da Magnar’ın ruhunun yine de bu geçişi gerçekleştirebilecek kadar güçlü olup olmadığını merak ediyordu.

Kral Magnar Icebreaker ise gözünü Stormheim’da bulunan ve artık Asildoğanların yaşadığı şehre dikmişti. Vrykulun inancına göre Odyn’in yanında yer alacakları şanlı ahiretin yolu ancak atalarının evini tekrar ele geçirirlerse açılacaktı.

Helya ve takipçileri, Magnar’ın bu gayesinin kralı alt edebilme şansı doğuracağını biliyorlardı… ve eğer şans onlardan yana olursa ruhu Yiğitlik Salonları’na gitmeyecek, Helheim’a sürüklenecekti.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm Dokuz

Vrykullar, gaddarlıkları ile Asildoğanları şaşırtacak şekilde Stormheim’a büyük bir saldırı düzenlediler. İki taraf haftalar boyunca çarpıştılar. Magnar hücumu yönetiyordu. Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, onu elflerin mistik saldırılarından korudu ve vrykulun taarruzu öylesine anlık zaferler kazandırdı ki oldukça hızlı bir şekilde Asildoğanlar’ı şehirden tamamen sürdüler.

Elflerin şehri geri almak için son şansları, Gecedoğan Geçidi’nde saklıydı. Asildoğanlar son bir karşı saldırı için güçlerini topladılar ve vrykullar ile sınırlı bir alanda şiddetli bir arbedeye giriştiler.

Nihayetinde vrykullar galip geldiler. Asildoğanlar, hayatlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldılar. Bir daha da Stormheim toprakları üzerinde hak talebinde bulunmadılar.

Ancak Magnar tam da o en büyük zafer anında ihanete uğradı.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm On

Helya’nın hizmetkârları, vrykullar Asildoğanlar’a karşı zafer kazandıktan yalnızca birkaç dakika sonra saldırdılar. Vrykullar arasında yer alan hainler, Magnar’ın en yakın sırdaşlarını ve oğlu Hruthnir’i katletmek için atıldılar. Helya’nın takipçileri olan Helarjar da Magnar’ın öldürüldüğünden emin olmak adına tam bu kaosun ortasında çıkageldiler.

Oğlunun katledildiğini gören Magnar, hiddetle dolup taştı. Adeta bir ölüm kasırgasına dönüştü ve uzanabildiği her yerdeki düşmanı öldürdü. Kendisi en sonunda düşmeden önce sayısız Kvaldir ve vrykul haini kılıcının ucunda can verdi. Halkı bir araya gelebilmiş ve Helarjar’ın Stormheim’ı ele geçirmesini önleyebilmişti; ancak krallarını kurtarmak için çok geç kalmışlardı.


Toprağın Koruyucusu’nun Pulu, Bölüm On Bir

Ölüm geldiğinde Magnar’ın ruhu ortada kaldı. Hiddeti onu Yiğitlik Salonları’na gitmekten alıkoyuyordu; ancak aynı şekilde Helya’nın eline düşmekten de kurtarıyordu.

Binlerce, binlerce yıl boyunca hakşinas bir öfkeyle yanıp tutuştu; mazide kalan bir hayat ile ölümden sonra hak ettiği yaşam arasında bekleyip durdu. Ancak artık özgür kaldığı için Odyn’in huzurunda oğluyla kavuşabildi.

Kaderlerinde onları taşıyacak bir sonraki kişiye şan ve onur getirmek olan silahları ise Azeroth’ta bulunuyor.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)