ARTEFAKT ÖYKÜLERİ: WARRIOR

Fury – Odyn’s Fury, Helya’s Wrath, Warswords of the Valarjar

Warrior - Fury


Odyn’in Hiddeti & Helya’nın Gazabı, Valarjar’ın Savaşkılıçları

Bekçi Odyn, bu dünyanın tabii yaratıklarının güvenilmeyecek kadar zayıf, dayanıksız ve kısa ömürlü olduğuna inanıyordu. Ne kadar ahmakça yaklaştığını ona zaten gösterdin ve göstermeye devam edeceğinden hiçbirimiz şüphe duymuyoruz.
Şimdiyse Odyn’in değerli silahlarını Azeroth’u korumak adına kullanacaksın. Git ve kendi mirasını yarat.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Bir

Bekçi Odyn, titan-yapımı şampiyonlar olan Valarjar’ı yaratmaya esinlendi ve onları birçok tehditle karşı karşıya kalacağını bildiği Azeroth’u korumakla görevlendirdi. Ancak bu rüyanın gerçekleşmesi engellendi ve Valarjarları binlerce yıl boyunca hapsedildi.

Odyn esir düşmeden önce iki kılıç yaratmıştı. Bu kılıçların amacı, Valarjar arasında en kudretli olana hizmet etmekti.

Ancak bunun yerine düşmanlarının eline düştü.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm İki

Kadim zamanlarda Odyn, hayatlarını şanlı savaşlarda kaybeden en güçlü vrykulların ruhlarının barınabileceği bir mabet olan Yiğitlik Salonları’nın yapımını gözetmişti. Eski Tanrılar’a karşı Panteon’un ordularını yönetmişti ve kötülüğün güçlerine karşı duracak cesur ve korkusuz savaşçılara her daim ihtiyaç duyulacağını biliyordu.

Vrykullar arasındaki en yetenekli demircilerden bu eşi benzeri görülmemiş savaşçılar için silah ve zırh yapılması istendi. Bekçi Odyn, bu demirciler arasında bir tanesinin çıkardığı işten oldukça etkilendi; kalkanları hafif ancak güçlüydü, usta bir savaşçının elinde gerçek anlamda hayrete düşürecek nitelikteydi.

Odyn ondan yeni bir şeyler denemesini istedi. “Yalnızca savunmaya odanklanma,” dedi bekçi, “saldırmanın şairane sanatına da eğil.”

Demirci, Odyn’in sözlerini dinledi ve kısa süre sonra bir vrykul ocağında dövülmüş en muazzam kılıçlardan ikisini bekçiye sundu. Odyn bu kılıçları yalnızca kabul etmedi, aynı zamanda onları kendi gücüyle kutsadı.

Odyn bu savaşkılıçlarını Yiğitlik Salonları’na astı ve şampiyonları olan Valarjar’a ilham vermelerini sağladı. “Bunlar yalnızca aranızda en kudretli olan tarafından kuşanılacak,” dedi Odyn. “Hadi o zaman, gidin. Buna layık olduğunuzu kanıtlayın.”

Sonunda birinin bu zorlu görevin üstesinden gelmesi uzun yıllar alacaktı.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Üç

Bu silahları savaş meydanına taşıyacak ilk ve tek Valarjar’ın ismi Ingvar’dı. Yaşarken tanınmış bir savaşçıydı; ölümünden sonra ise bir efsane olmuştu.

Her daim saldırgan bir yapıya sahip olan Ingvar, karanlık büyü sızdırdığı düşünülen bir mağarayı araştırmak amacıyla bir akıncı birliğine liderlik ediyordu. Burada korkunç bir şey buldular: Eski Tanrılar tarafından yozlaştırılan bir sürü yaratık ile karşılaştılar. Eski Tanrılar’ın titan-yapımlarına karşı yürüttükleri savaş yenilgiyle sonuçlandığında C’Thun, dünyanın dört bir yanına uzanmış ve dokunabildiği her zihni ele geçirmişti.

Ingvar ve yoldaşları, korkutucu derecede fazla sayıda düşmanla karşı karşıyalardı. Ancak kaçmadılar. Vrykulların birçoğu ilk dakikalarda alt edilmiş olsalar da Ingvar duruşunu korudu. Ciddi şekilde yaralanmış olmasına rağmen mağara boyunca çarpıştı ve içerisinde yer alan tüm düşmanları yok etti.

Son nefesini verdiğinde ruhu, Val’kyr Helya tarafından kendisini içtenlikle karşılayacak olan Odyn’in yanına, Yiğitlik Salonları’na gönderildi.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Dört

Ingvar’ın ölümü, akıl almaz zorluklara rağmen zaferle sonuçlanan muazzam bir fedakârlıktı. Bekçi Odyn, onun tüm Valarjar arasında bir erdem örneği olduğunu dile getirdi ve savaşkılıçlarını ona takdim etti. Ingvar, büyük tehlikelerle karşılaşıldığı anlarda Valarjar’ı çarpışmaya taşıyan ilk kişi oluyordu.

Ancak bu kahramanca hareketleri çok kısa bir süre içerisinde son buldu.

Odyn, Yiğitlik Salonları ve Valarjar ile ilgili hayalini ilk kurmaya başladığında kendisini kanıtlamış ruhları sonsuza kadar koruyabilecek güce sahip Val’kyr adındaki varlıkları yaratması gerekmişti. Helya bir Val’kyr olmakla ilgilenmemişti. Aslında hiç kimse gönüllü olmamıştı. Odyn, onu ve diğerlerini kendi iradelerinin dışında zorla Val’kyr’e dönüştürdü.

Helya’nın uzun yıllar boyunca intikam peşinde koşma şansı olmadı. Bunu yapma fırsatı karşısına çıktığında ise bir an bile tereddüt etmedi.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Beş

Bekçi Loken, deliliğin pençesine düşmüştü ancak zeki biriydi. Odyn ve Valarjar’ının zorlu düşmanlar olacaklarını biliyordu ve bu yüzden Helya’ya bir teklifle gitti. Odyn’in Helya üzerindeki kontrolünü kıracaktı; karşılığında ise Helya, Odyn’i ve şampiyonlarını Yiğitlik Salonları’na hapsedecekti.

Helya’nın öfkesi benliğinin derinliklerini kavuruyordu ve hemen kabul etti. Plan neredeyse hiçbir sorun çıkmadan gerçekleşti. Odyn, Helya’nın isyanına karşı hazırlıksızdı ve Valarjar’ın çok büyük bir kısmıyla birlikte etkisiz hâle getirilip gökteki mabedin içine hapsedildi.

Helya saldırdığında yalnızca birkaç Valarjar Yiğitlik Salonları’nın dışındaydı. Ingvar bunlardan biriydi.

Savaşkılıçlarını aldı ve Helya’yı mağlup edip Odyn’i serbest bırakma umuduyla harekete geçti.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Altı

Bir Val’kyr olarak Helya, ölenlerin ruhları üzerinde olağanüstü bir kontrol gücüne sahipti. Şampiyon olsun veya olmasın, Ingvar muhtemelen kazanamayacağı bir çarpışmayla yüzleşeceğini fark etti.

Ancak Odyn’in gücüyle doldurulmuş olan bu savaşkılıçlarına sahipti. Kendisinden başka hiç kimse böyle bir işe girişemezdi.

Ingvar, Helya’yı buldu ve onu öldürmeye çalıştı. Ellerinde tuttuğu kılıçlar Val’kyr’i neredeyse alt ediyordu. Ancak Helya en sonunda onun ruhu üzerinde egemenlik sağladı ve cezasını verdi. Kılıçları, Yiğitlik Salonları’na hapsolmamış az sayıdaki diğer Valarjar artefaktları gibi Azeroth’a düştü.

Helya bu kılıçları, Bekçi Odyn’e karşı kazandığı zaferin birer yadigârı olarak sakladı.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Yedi

Binlerce yıl boyunca Helya, ölen vrykullar arasında bulabildiği tüm ruhları topladı ve böylece yozlaştırılmış diriölü vrykullardan oluşan Kvaldir birliklerinin sayısı durmadan arttı.

Helya, kahraman vrykullar arasında yalnızca ölenlerin değil, yaşayanların da peşine düştü. Odyn ile arasındaki anlaşmazlığın ardındaki gerçeği öğrenmeye yaklaşan her vrykul bir hedef hâline geliyor ve Helya da Kvaldir güçlerini bu kişileri acımasız bir şekilde öldürmeleri için gönderiyordu.

Helheimlı Helarjar adını taşıyan kendi şampiyonlarını yaratmaya başladı ve onları Azeroth’taki düşmanlarını aramakla görevlendirdi.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Sekiz

Helya’nın eline düşen her ruh anlatılmaz acılar çekti. Helheim, Yiğitlik Salonları’na gidip birer Valarjar olabilecek kadar değerli oldukları hâlde kendilerini Kvaldir’e dönüşmüş bulan vrykul kahramanları için işkencenin ta kendisiydi.

Bu vrykulların birçoğu ölümde, aslen hayatta olduklarından daha tehlikeli varlıklara dönüştüler. Helya tarafından güçlendirilen ve onu hayal kırıklığına uğratmaktan korkan Kvaldirler, ateşli bir şekilde her emrini yerine getirmeye başladılar.

Nihayetinde bir Kvaldir, Helya’nın dikkatini çekti. Vigfus Bladewind, vrykullara karşı verilmekte olan savaşta ön plana çıkmıştı ve Helya da onun savaşkılıçlarını sonsuza kadar taşımaya layık olduğuna karar verdi.

Odyn’in vefakâr takipçilerinin hayatını almak için çok değer verdiği silahları kullanmaktan daha iyi bir yol olabilir miydi?


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm Dokuz

Vigfus Bladewind, bu silahları yıllar boyunca birçok vrykul kahramanını öldürmek için kullandı. Helya da aynı Odyn gibi gücünün bir kısmını bu kılıçlara aktarmıştı. Böylece yalnızca öldürme potansiyelleri artmamış, aynı zamanda Helya için kurbanların ruhlarını ele geçirmeyi de kolaylaştırmışlardı.

Bu silahları gerçek anlamda muhteşem kılan aslında Helya’nın gücüdür. Nefretiyle bütünleşen kudreti, Odyn’in ruhuna karşı durmak bilmeden çarpışmaktadır. Bu enerjilerin arasındaki gerilim sonsuza kadar bu kılıçları etkileyecek, onları savaşa taşıyanları etkisi altına alıp bastırmakla tehdit edecektir.

Bunu asla unutma.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm On

Helya’nın şampiyonu olan Vigfus Bladewind, bu silahları bin yıl boyunca taşıdı ve anlatılamayacak kadar çok kahraman kanı döktü.

Bazı zamanlarda Helya, onun hâlâ lütfuna layık olup olmadığını test ederdi. Kazanması imkânsız savaşlar sunardı. Bazı zamanlarda diğer kudretli Kvaldirler ile dövüşmesini sağlar veya hiçbir yardım almadan tek başına saldırması için onu vrykul yerleşimlerine gönderirdi.

Ellerinde bu silahlar varken hiçbir başarısızlığa uğramadı.


Valarjar’ın Savaşkılıçları, Bölüm On Bir

Bladewind yok edilmeden önceki anlarda Helya’dan yardım diledi. Helya bu isteğini yerine getirdi ve ruhunun daha büyük bir kısmını silahlara aktardı. Aktarılan bu fazladan güç sonsuza kadar silahların içinde kalmaya devam edecek.

Bu silahlar, korkusuzca çarpışan kudretli savaşçılara destek olmaları için dövüldüler. Kana susamışlığı güce dönüştürürler ve ancak yılmaz bir iradeye sahip olan biri onları kontrol edebilmeyi umabilir. Eğer bir daha Azeroth’a karşı kullanılırlarsa dünyamız bundan sağ kurtulamayabilir.

Ancak onu korumak için kullanılırlarsa dünyamız asla alt edilmeyecektir.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)