ARTEFAKT ÖYKÜLERİ: WARLOCK

Affliction – Ulthalesh, the Deadwind Harvester

Warlock - Affliction


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı

Ruhunu önemseyenlerin bu lanetli tırpanı hafife almamaları tavsiye edilir. Yaşayanlar arasında çok az kişi bu silahın kökenlerini bilse de güçleri ölüler arasında oldukça meşhurdur.

Ulthalesh, kurbanlarının ruhlarıyla beslenir; yarattığı her katliamla daha da güçlenir. Kadimler Savaşı sırasında Sargeras, kayırdığı bir nekrolitine bu şeytani silahı hediye etti. O dönemde sadece Ulthalesh adı ile biliniyordu; korkunç lakabını ise çok daha sonra, Ölüyel Geçidi’nin sakinleri tamamen yok edilip arazisinin kendisi tüm yaşamdan yoksun bırakıldığında ve bir mezarlığa dönüştürüldüğünde kazanmıştı.

O zamandan itibaren Ulthalesh’in gücü daha da büyüdü.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Bir

Titan Panteonu’nun gözünden düşmeden önce Sargeras, sayısız iblisi Sürgün Düzlemi‘ndeki Mardum’a hapsederek yaratılışı korumuştu. Bu binlerce yıl boyunca bu iblisler boş durmamışlardı. Dehşet Efendisi Ulthalesh bu düzlemi demir yumrukla yönetti ve intikamını alacağı gün için planlar yaptı.

Sargeras, Mardum’u Yakan Lejyon’a asker toplamak için parçaladığında eski tutsaklarına bir ültimatom sundu: Ya kendisine katılacaklar ya da yok oluşa mahkum olacaklardı. Çoğu iblis kabul etse de çok sayıda da reddeden oldu ve Ulthalesh’in yanında toplandılar. Bu meydan okumaya karşılık olarak Sargeras, Mardum’un yıkılışından doğan alevlerden büyük bir felçelik tırpan dövdü ve bu silah ile inatçı iblislerin ruhlarını biçerek onları yeni bir hapishaneye mahkum etti. En kuvvetli iradeye sahip olan Ulthalesh, tırpan tarafından en son tüketilen olmuştu.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm İki

Sargeras, tırpana kendisine karşı ayaklanan dehşet efendisi Ulthalesh’in adını verdi. Ulthalesh’in ruhu silaha akıl almaz bir güç vermişti ancak bu güç beraberinde bir lanet getiriyordu: Ulthalesh’i taşıyanlar onun tarafından kaçınılmaz olarak tüketileceklerdi. Tırpan, efendisinin bütün buyruklarına uyardı -ta ki tırpanı kuşanan ölümcül bir şekilde yaralanana kadar. Sonrasında ise efendisinin ruhuyla kendisine bir ziyafet çekerdi. Sargeras yüzyıllar boyunca silahı kurnaz nathrezim, acımasız dehşet efendileri ve hatta kudretli yarı tanrılara bahşetti; her birinin düştükten sonra ruhlarının yutuluşuna şahit oldu. Ruhunu emdiği her efendi ile tırpan daha da güçlendi ve Sargeras’ın silahı kontrol edebilecek hizmetkârlar bulması zorlaştı.

Karanlık Titan, tırpana hapsolan ruhların çığlıkları arasında Ulthalesh’in korkunç kahkahasını duyabiliyordu.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Üç

Azeroth halkı Kadimler Savaşı sırasında Yakan Lejyon’un istilasına karşı ayaklanınca Sargeras, iradelerini kırmak için Ulthalesh’i kullanmaya karar verdi. Ama önce silahı kuşanabilecek kudrette bir hizmetkâr bulmalıydı.

Aklına eredar Sataiel geldi. Ölülerin ve yaşayanların ruhlarını fel büyüsüyle kontrol edebilecek güce sahip ilk nekrolit idi. Ustalığı Kil’jaeden’in nekromantik hünerleri ile bile yarışır düzeydeydi. Ayrıca hırsı dillere düşmüştü ve küstahlık derecesinde de korkusuzdu. Ulthalesh’in uğursuz şöhreti onu etkilemedi. Sargeras silahı ona bahşettiğinde hevesle kabul etti.

“Onun nihai efendisi ben olacağım,” demişti Sataiel.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Dört

Binlerce yıl önce Sargeras, Ulthalesh’i Sataiel’e verdi ve ona Azeroth’un isyankâr sakinlerinin ruhlarını biçme emrini verdi; özellikle de sonraları Ölüyel Geçidi olarak anılacak yerden başlayarak. Kimse bu toprakların Sataiel’in gelişinden önceki adını bilmez. Çoğu bunu hiç düşünmemeyi tercih eder. Burası sistemli bir biçimde katledilerek ruhları Ulthalesh tarafından emilip onun daha da fazlasını öldürme gücünü körükleyen sayısız trolün mezar yeriydi. Tırpan hiç durmadan beslendi -ta ki orada yaşayan herkes ölene kadar.

Ama Sataiel bunun sadece bir ilk adım olduğunu biliyordu; Ulthalesh’in yapabileceklerine dair ümit veren bir başlangıçtı. Sargeras, onu Azeroth halkının iradesini kırması için göndermişti. Onları sadece öldürmek yetmezdi; bedenler gömülür ve unutulurdu. Diyarın tam kalbine saldırmaya karar verdi. Böylece hiçbir yeni yaşam yeşermeyecekti. Ulthalesh sayesinde Ölüyel Geçidi’nin Lejyon’un gazabını simgeleyen bir anıt hâline geldiğini görecekti.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Beş

Ulthalesh’in birçok efendisi olsa da tırpanın gerçek potansiyelini keşfeden ilk kişi Sataiel olmuştu.

Ölüyel Geçidi’nde yaşayan her canlının ruhunu emdikten sonra silahı arazinin kendisine doğrulttu ve içindeki bütün yaşamı kuruttu. Ağaçlar pörsümüş kabuklara indirgendi. Bataklıklar kurumuş viranelere dönüştü. Gökyüzü kasvetli bir griye büründü ve güneş o gri kefenin arkasında kaldı. Sataiel, tırpanın yeni tutsaklarının evlerinin imha edilmesine istemsizce yardım ederkenki çaresizliklerinin tadını çıkardı. Mutlak bir yıkım oldu. Azeroth’un uyumakta olan dünya-özü bile korkuyla sindi.

Sataiel başardığı işten etkilenmişti. Ulthalesh de öyle.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Altı

Sataiel’in Ölüyel Geçidi kalıntılarında bulunan günlüğünden bir alıntı:

“Ulu Ulthalesh ile yarattığım yıkımı inceledim. Muhteşemdi. Arazi bir anıt mezar gibiydi. Her yerde küf, çürüme ve yıkım vardı -bir bölge hariç. Ritüelimizdeki patlayıcı güç, zemine devasa bir krater kazıdı ve doğal olmayan enerjilerle bulandırarak büyülü bir bağlantı noktası oluşturdu. Sezgilerim bana tırpandan bile daha kuvvetli bir güç kaynağı yarattığımı söylüyordu.

“Sargeras’a haber vermeliydim. Ancak bir şey beni durdurmuştu; aklımdan çıkmayan bir şey.

“Sargeras’ın bu güç üzerinde ne hakkı vardı ki? Benden başka kim tırpanı gerçek potansiyeliyle kullanabilirdi? Hiç kimse. Ulthalesh bunu biliyor. Beni evladımızı teslim etmemem için kışkırtıyor.

“Emrimizde böyle bir kuvvet varken bir gün Sargeras’a bile meydan okuyabileceğimizi söylüyor.”


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Yedi

Bu habis silahı kullanmaya yeltenen herkes gibi Sataiel de hırslı, güçlü iradeli ve fevkalade kendinden emindi. Kendini Sargeras’a ispatlamak için Azeroth’a gelmişti ancak Ulthalesh ile ulaşabileceği gücün büyüklüğünü görünce gözünün yeterince yükseklerde olup olmadığını merak etti. Binlerce kişiyi katletmişti, bir diyarı mezara çevirmişti ve tarif edilemez güçte büyülü bir bağlantı noktasını yararak açmıştı. Kaderi parlaktı ve başarmak için kimsenin buyruklarına ihtiyacı yoktu.

Ulthalesh Sataiel’e tırpandan fısıldadı, zihnine yayıldı. Sataiel büyülü bağlantı noktasını kendine saklamaya karar vermişti ve onu dış dünyadan gizlemek için kuvvetli koruma büyüleri yarattı. Ardından Lejyon ile bütün iletişimini kesti -ta ki o ve Ulthalesh, Karanlık Titan’a meydan okuyacak kuvvete kavuşana dek.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Sekiz

Yüzyıllar boyunca nekrolit Sataiel, Ulthalesh’i korudu ve beraber yarattıkları büyülü bağlantı noktasını istifledi. Sargeras onun bu ihanetini keşfettiğinde öfkeden kudurdu. Güç kaynağı onun olmalıydı fakat Sataiel bunu ondan gizlemişti. Tek sorun bu da değildi üstelik; casusları Ulthalesh’in ruhu ile komplolar kurarak Sargeras’ı öldürmek gibi büyük hayallere kapıldığını iletmişlerdi. Böylesine bir küstahlık cezasız kalamazdı. Kendini bilmez eredar saf dışı bırakılmalıydı.

Sargeras aradığı şampiyonu Tirisfal Muhafızı Scavell’de bulmuştu. Muhafıza Ölüyel Geçidi’nde gizlenmiş tehlikeli bir varlığın, Yakan Lejyon’un dönüşünü bekleyen bir iblisin görülerini yolladı. Scavell bu meydan okumayı cesurca yanıtladı; Sataiel’in peşine düştü ve destansı bir savaşın ardından onu kendi silahı ile öldürmeyi başardı. Eredarın ruhu çığlıklar atarak tırpanın içine çekildi.

Muhafız silahı incelediğinde içi korkuyla doldu. Çok nadiren böylesine kudretli bir ölüm aracı ile karşılamıştı ve sahibini öldürmesine rağmen gerçek tehdidi durdurmayı başarıp başaramadığını merak etti. Ulthalesh’i kimsenin bulamayacağı bir yerde saklamaya karar verdi.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm Dokuz

Sataiel’in ruhuyla beslendikten sonra tırpan ölçülemez bir şekilde güçlendi. Daha ne kadar güçlenebileceğinin bir sınırı yokmuş gibi. Sargeras, Ulthalesh’in planlarını ve Sataiel ile beraber bir gün Karanlık Titan’a rakip olma vaatlerini biliyordu. Önemsiz bir meydan okuma olarak görse de Ulthalesh’e bu hayallerini yakalama şansını vermeyi reddetti.

Scavell’in Ulthalesh’i saklamasının ardından yüzyıllar geçmişti ki Sargeras, Muhafız Medivh’in zihnini ona tırpanın kontrolünü yeniden kazanmasında destek olsun diye çarpıttı. Muhafız bu göreve kafayı taktı ve lanetli Kara Atlılar’ı silahı bulup Ölüyel Geçidi’ndeki Sataiel ve Ulthalesh tarafından yaratılmış büyülü bağlantı noktasının tepesine kurulmuş Karazhan kulesine geri getirmeleri için gönderdi. Sargeras hoşnuttu. Kara Atlılar’ın silahı bulması ve Ulthalesh’in hırslarının alay konusu olması an meselesiydi.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm On

Medivh’in verdiği emir öylesine kuvvetliydi ki Kara Atlılar, Ulthalesh’i arayışlarını Muhafız’ın ölümünden sonra bile sürdürdüler. Sonunda liderleri Ariden, tırpanın içindeki ruhların ağıtlarını hissederek ona ulaşmayı başardı ve Karazhan’ın yer altı mezarlarına getirdi.

Ariden, Sataiel’in irade gücü ve maharetine sahip değildi; Ulthalesh’i idaresi uzun sürmedi. Sonunun nasıl geldiğine dair çelişen raporlar bulunmaktadır. Kimisi bir çatışmada yenildikten sonra tırpanın lanetine boyun eğdiğini söylemekte ancak kimisiyse başka bir hikâye anlatmakta. Bütün söylentilerin ortak birleştiği noktaysa Ulthalesh’in Ariden’in ölümünün hemen ardından kaybolduğudur. Şu anki konumu bilinmemektedir. Efsaneye göre onu artık sadece olağanüstü beceri ve dayanıklılık sahibi biri kontrol edebilir.


Ulthalesh, Ölüyel Hasatçısı, Bölüm On Bir

Aşağıda yazarı bilinmeyen Lejyon’un Zayıflıklarına Dair Detaylı Bir İnceleme’den bir alıntı bulunmakta. Argus Arşiv Kurumu tarafından sahte kabul edilmiş ve Lejyon kontrolündeki bütün dünyalarda yasaklanmıştır.

“Bütün yaratılışta Sargeras’ın korktuğu çok az şey vardır. Ölüyel Hasatçısı Ulthalesh bunlardan birisidir. Nekrolit Sataiel, hâlâ şansı varken düşmüş titanı öldürmeye yeltenmediği için pişman olmuştur ve bu sebeple kendi yerine silahı kuşanmaya yeltenen herkesi sınayacaktır. Ulthalesh umursamaz. Tırpanın efendisi ya Sataiel’i yenecek ya da tüketilerek silahı daha da güçlendirecektir. Sonra bir başkası onun yerini alacaktır. Ardından da bir başkası…

“Ulthalesh, Sargeras ile bu oyunu binlerce yıldır oynamakta. Sabretmenin ne demek olduğunu gayet iyi bilmektedir.”

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)