WARCRAFT TARİHÇELERİ – BÖLÜM 16: MUHAFIZ AEGWYNN, GEZGİN ADA VE ÜÇ ÇEKİÇLER SAVAŞI

Liu Lang’in okyanusa açılmasının ardından iki asır geçti. Bu sırada elindeki muazzam güçle ömrüne ömür katan Muhafız Aegwynn, hâlâ hem görevini hem de unvanını elinde tutmaya devam ediyordu ve yüzyılda bir gerçekleşen Muhafızlık devretme geleneğini sürdürmeye niyetli değildi. Ona göre Tirisfal Konseyi görevini yerine getiremiyordu ve bu yüzden onların koyduğu herhangi bir kurala ve geliştirdikleri herhangi bir geleneğe uymak zorunda değildi. Bu fikirler ilk baştan beri kendisine aitti ancak giderek daha da inatçı bir yapıya bürünmesinin ve topluluklardan uzaklaşmasının ardında yatan sebep, inançlarını ve düşüncelerini karartıp çarpıklaştıran Sargeras’tı.

Aegwynn, eğer olur da Muhafızlık görevini devrederse Konsey’in yerine daha güçsüz ve rahatça kullanılabilecek birini seçmesinden endişe duymaya başladı. Bu sebeple Konsey’den olabildiğince uzak kalabileceği ve gizlenebileceği bir yer aramaya koyuldu. Ley enerjilerin birleşme noktalarından biri olan Ölüyel Geçidi’ne giden Aegwynn, burada büyü kullanarak Karazhan adı verilen muazzam kuleyi inşa etti. Böylece hem gözlerden ırak olacak hem de dilediği zaman kendi kullanımı için ley enerjilerini rahatlıkla çekebilecekti.

lorekeeper-warcraft-tarihceleri-16-05

Zaman içerisinde yaşlanıp “emekliye ayrılan” Konsey üyelerinin yerine yenileri geldi. Bu genç üyeler, Aegwynn’e ve elindeki gücü saklayan tutumuna karşı daha sert tepki göstermeyi tercih ettiler. Muhafız’ın Dalaran’ı ziyaret ettiği nadir anlardan birinde kendisiyle görüşen Konsey üyeleri, büyücüden elindeki gücü derhâl bırakmasını istediler ve eğer karşı çıkarsa onu cezalandırmakla tehdit ettiler. Bu tehditleri bir hakaret olarak algılayan Aegwynn, güçlerini geri vermenin Azeroth için bir felakete sebep olmaktan başka bir işe yaramayacağını söyleyerek onları reddetti.

Aegwynn’in cevabından ciddi şekilde rahatsız olan Konsey üyeleri, kendi aralarında bir karara vardılar: Muhafız’ın gücünü zorla ele geçirecekler ve bir tehdit olarak görmeye başladıkları Aegwynn’i yakalayıp yargınlanması için Dalaran’a getireceklerdi. Bu amaçla harekete geçen Konsey, çeşitli büyülü nesneler ve silahlarla donatıp eğitim verecekleri özel bir birlik kurdular: Tirisgarde.

Aegwynn peşine takılan bu Tirisgarde büyücülerinin çoğunu kolaylıkla atlatmış olsa da Karazhan’ın yerini öğrenmelerine engel olamadı. İlk iş olarak Karazhan’ı mühürleyen Muhafız, daha sonra Konsey’in asla bulamayacağı bir yer aramaya başladı ve en nihayetinde Suramar şehrinin denizin dibine batmış olan bir bölümünde saklanabileceğine karar verdi. Asırlar boyunca gizleneceği bu yere daha sonraları Muhafız Sığınağı adı verilecekti.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)