DRAGON AGE TARİHÇELERİ: ÇAĞLARA BAKIŞ

Tarihi boyunca birçok savaşla yaralar almış, ırkların ve dinlerin anlaşmazlıklarıyla kavrulmuş, büyünün en acımasız sonuçlarıyla yüzleşmiş topraklar…

Yüzyıllar süren çalkantılarla sarsılmış yaşayanlarıyla bir şekilde ayakta kalan diyarlar…

Burası birçok kültürün, tanrının ve ırkın parçalanmışlıkları ile boğuşan bir dünya.

Burası Thedas. 


Kültür ve tarih açısından zengin Dragon Age dünyası Thedas’ın toprakları, üzerinde yaşayan ırkların kendi içlerinde ve birbirleriyle yaşadıkları çatışmalar sebebiyle oldukça karanlık bir mirasa sahiptir. Süregelen çalkantılar ve savaşlar ile sarsılan Thedas tarihi, yaşanan önemli olaylar üzerinden çağlara bölünerek kaydedilmiştir.

Thedas’ın çağları, aslolarak Andrastriyan Kilisesi’nin kuruluşunu başlangıç kabul ederek ilerler. Her bir çağ, bir yüzyılı kapsayacak şekilde ve o dönemde Kilise’nin başında hangi Kutsal Kişi bulunuyorsa onun tarafından isimlendirilerek belirlenir. Bir çağın sonuna yaklaşılırken Kutsal Kişi, bir sonraki döneme adını verebilecek önemli olayları veya gelecekte olabileceklerin alametlerini göz önünde bulundurarak bir isimde karar kılar ve bu kararı resmi kayıtlara geçirilir.

Thedas’ın güncel tarihi, Kilise’nin kuruluşunu esas aldığı ve Kilise takviminde 0 şeklinde belirtilen bir yıl olmadığı için 1:1 olarak başlar ve Çağ:Yıl düzeniyle kaydedilir. Bu tarihten önceki dönemler “Kadim Çağ” olarak adlandırılmakta ve herhangi bir resmiyet teşkil etmemektedir. Nitekim Thedas tarihi on çağdan oluşmasına rağmen, bu sebepten ötürü resmi kayıtlarda dokuz çağ olarak belirtilir. Kadim Çağ’dan sonraki dönemler sırasıyla Kutsal Çağ, Görkem Çağı, Kuleler Çağı, Kara Çağ, Yüce Çağ, Çelik Çağı, Fırtına Çağı, Kutlu Çağ ve Ejderha Çağı olarak adlandırılmıştır.

 

Ölümsüz elflerin mirası

Bir zamanlar ölümsüz olan elflerin mirası

 

Kadim Çağ

Andrastriyan Kilisesi’nin kuruluşundan önceki tüm yılları kapsayan çağdır. Kilise’nin kuruluşundan önce herhangi bir evrensel tarih standardı kabul edilmediği için bu yıllar ortak bir çağ altında toplanmış ve gelişen olaylar da yine aynı dönem içerisinde anlatılmıştır. Bu dönem, 1:1 yılından geriye gidilecek şekilde kaydedilmiştir ve binlerce yıllık bir geçmişi barındırmaktadır. Öyle ki Kilise’nin yetişemediği yerlerde elflerin veya Tevinter İmparatorluğu’nun kayıtları esas alındığından tarih kitaplarında FA (Arlathan’ın Kuruluşu) ve TE (Tevinter) kısaltmalarını görmek mümkündür. Oldukça eski olaylara dayandığı için Kilise tarafından tam tarihleri belirlenememiştir. Bu dönemde yaşanan olayların bir kısmı hakkında ise herhangi bir kayıt bulunmamaktadır, zira savaşlarla yaralanmış ve çalkantılarla sarsılmış bu çağdaki kayıtların birçoğu yeryüzünden silinip gitmiş, yerlerini sözlü olarak aktarılan ve birçoğu gittikçe efsaneleştirilmiş hikayeler almıştır.

Elf krallığı Elvhenan’ın başkenti Arlathan’ın kuruluşu ile 1 FA (-6404 TE) yılında başlayan bu çağ, insanların Par Vollen’den güneye göçerek Thedas’a gerçek anlamda giriş yapmaları ve Tevinter İmparatorluğu’nun kuruluşu ile devam eder. Bu dönemde cüceler, Derin Yollar ile birbirlerine bağladıkları muazzam yer altı şehirleri ve kasabaları kurmuşlardır. Elfler ise insanlar ile olan ilişkileri sonucunda ölümsüzlüklerini kaybedip köleleştirilirken Arlathan da yerle bir edilmiştir.

Soluk Diyar'da bulunan Kara Şehir

Soluk Diyar’da bulunan Kara Şehir

 

Tevinter, büyücü hükümdarların açgözlülükleri sebebiyle 800 TE (Kadim -395) yılında Soluk Diyar’a ulaşarak Altın Şehir‘e girer. Ancak bu hareket şehrin bozularak Kara Şehir halini almasına sebep olur ve şehre giren büyücüler ilk karadöller haline gelir. Bir yandan da Eski Tanrı Dumat, bir başiblis olarak uyanarak ilk ve en uzun süren Afet’i başlatır. Gri Muhafızlar birliği ilk olarak bu dönemde başiblis ve beraberinde getirdiği felaket ile baş edebilmek için oluşturulmuş, iki yüzyıl boyunca karşı koydukları Afet’in sonunda amaçlarını yerine getirmişlerdir.

Dumat’ın yok edildiği yıllarda doğan ve hayatının büyük bir bölümünü köle olarak geçiren Andraste ise Yaratıcı tarafından duyulur ve arkasına bir tanrının gücünü alan bu genç kadın, Thedas üzerinde yaşanan felaketlerden ve acılardan sorumlu tuttuğu Tevinter İmparatorluğu’na savaş açar. İhanete uğraması ve öldürülmesiyle sona eren bu savaşın ardından insanlar, Yaratıcı’nın varlığından haberdar olur ve kendisine bağlılıklarını gösterebilmek amacıyla Andrastriyan Kilisesi’ni kurarlar. Elfer ise Dales’e yerleşmişlerdir. Tüm bu olayların sonucunda Kilise’ye ait olacak olan takvim devreye girecek ve Kadim Çağ kapanacaktır.

Andraste

Andraste

 

Kutsal Çağ

Val Royeaux’daki yapımı bitmemiş Andrastriyan Kilisesi’nin ilk Kutsal Kişi’sinin atanması ile 1:1 yılında başlayan bu çağda, bir başka başiblis olan Zezikel’in uyanması ile ikinci Afet başlar. Tevinter İmparatorluğu’nun bazı toprakları korumaya yanaşmaması üzerine bu görevi Orlais üstlenmiş ve ülke topraklarını genişletmiştir. Diğer yandan Gri Muhafızlar ise kendilerine yardım eden Orlais’e müteşekkir kalmış, Andraste’nin inancını benimseyerek bu dinin daha hızlı ve etkili bir biçimde yayılmasına sebep olmuşlardır. 1:20 yılında imzalanan Nevarra Anlaşması çerçevesinde büyücüler de Büyücü Loncası altında toplanarak Kilise’nin ve özellikle de templarların gözetimi altında büyü kullanmak şartıyla Afet’e karşı birlik olmuşlardır. Aynı zamanda Engizisyon’un kıdemli üyeleri de bir araya gelerek Gerçeği Arayanlar adındaki özel bir birliği oluşturmuşlardır. 1:95 yılında Zazikel’in mağlup edilmesinin ardından Afet sona erer, ardından geleceği öngörülen bolluk ve bereket dolu yıllar ümidiyle bir sonraki çağın adına karar verilir.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)