ARTEFAKT ÖYKÜLERİ: ROGUE

Subtlety – Fangs of the Devourer

Rogue - Subtlety


Yutucunun Dişleri

Bu hançerleri ihtiyatla kullan. Öldürdüğün suikastçı Akaari, onlar için korkunç bir bedel ödedi. Geçmişleri sayısız dünyada sessiz, gizli cinayetlerle dolu ama şimdiye kadar asla serbest iradesini koruyan biri tarafından kullanılmadılar.

Evrenin gördüğü en tehlikeli katillerden biri olacaksın. Adımlarını dikkatli at.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Bir

Bu hançerler usta bir silah yapımcısının ellerinden geçmiş olabilir ama tehlikeleri bu dünyada doğmadı. Hayır. Bunlar öldürülen bir feltazısının çenesinden sökülmüş kadim ama iyi korunmuş köpek dişleri. Bu yaratık, türünün bilinen en tehlikelisiydi. Gerçekten de görünüşe göre bu tazı Yüce Düşman Sargeras’ın evcil hayvanıydı.

Bu tazıya -kendi tarzıyla- gerçekten kıymet veriyor olmalıydı zira onun gücünü şekillendirdi ve dişlerine gerçekliği delmeye yetecek gölge enerjisi lütfetti. Dehşete kapılmış kaç masum bu dişlere yem oldu? Muhtemelen asla bilemeyeceğiz.

Ama bu yaratığın adını biliyoruz. Sargeras ona Yutucu Goremaw diyordu.


Yutucunun Dişleri, Bölüm İki

Lejyon yeni bir dünyayı işgal ettiğinde, Goremaw sık sık onlarla gider ve düşman askerlerini paramparça ederdi. Savaşlar arasında feltazının eredar bakıcıları, Goremaw’un dişlerinden sızan gölge enerjisini toplayarak yeni silahlar ve büyü malzemelerine kullanırlardı.

Goremaw’un sonu önemsiz bir dünyada geldi. Bu dünya zaten susturulmuş, liderleri yozlaştırılmış, kahramanları öldürülmüştü. Ölen dünyası için haklı bir öfkeyle yanıp tutuşan bir çocuk, Lejyon kalesine sızdı ve pek çok eredar muhafızını -ve Goremaw’u- dinlenirlerken öldürdü. Sargeras öldürülen tazısını gördüğünde cinnete kapıldı. O dünya ve üstünde yaşayan herkes, Büyük Karanlık’a kül olup savruldular. Bu hızlı ölüm, belki de onlar için merhametli olmuştu.

Ama Goremaw ölmüş olmasına rağmen Lejyon’a yararı sona ermemişti.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Üç

Bir Dehşet Efendisi olan Mephistroth, Goremaw’un Lejyon’a hâlâ hizmet edebileceğine inanıyordu. Feltazının köpek dişlerini söktü ve onları eredar anavatanı Argus’taki yüce iblis ocağına götürdü. Dişlerin karanlık enerjilerini korumak hiç de kolay bir iş değildi. Mephistroth bu işi tek başına yapmaya cüret etmedi. Altındakiler kendilerini göstermeye çok hevesliydiler; riske girmeleri gerekse de. Ama dişlerin çarpık gücü çoğu zaman fazla tehlikeliydi: Mephistroth’un pek çok hizmetkârının zihnini deliyor ve onlara ağıza alınmayacak bir ızdırap yaşatıyordu. Bu sefer Mephistroth onları gözden çıkarıyor, ruhlarını iblis ocağına verip yerlerini alacak yeni bir hizmetkâr buluyordu.

Ama çalışmaları sonunda başarıya ulaştı. Dişler kalıcı bir keskinliğe ulaşmış, gölge güçleri sonsuza kadar muhafaza edilmişti.

Mephistroth evrenin görüp göreceği en ölümcül silahlardan ikisini yaratmıştı. Bu hançerler havayı çarpıtıp ışığı bükebilir ve kullanıcılarının kendisini çaba bile göstermeden saklamasını sağlayabilirlerdi. Hançerleri Sargeras’a sundu. Sargeras sonuçtan memnundu. Goremaw savaş alanına dehşet salıyordu; usta bir suikastçınin elinde dişleri de gölgelerden dehşet salacaktı.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Dört

Sargeras’ın Yutucunun Dişleri’ni kullanacak birini bulması vakit aldı. Sadakat konusu kaygılandırıcıydı. Yetenekli suikastçılar doğal olarak aldatıcı, ihanete fazlasıyla yatkınlardı. Sargeras, Goremaw’un mirasının Lejyon’un düşmanlarının eline geçmesi fikrine katlanamazdı.

Bunu bir düşün: Bu silahları Lejyon’a karşı kullanmak, Lejyon’un efendisine şahsi bir hakaret olurdu.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Beş

Sargeras nihayet bu hançerleri savaşa taşıyacak birini buldu. Akaari isimli bir eredar iz sürücüsü, pek çok Lejyon işgalinde iblislerin sözlerinin bela getireceğinden şüphelenenleri katlederek sivrilmişti.

Argus’a çağrıldı ve kendisine önerilen büyük onurdan bahsedildi. Sargeras Akaari’ye korkutucu bir ölüm enstrümanı ve bilinen dünyaların içindeki en ölümcül yaratıklardan biri olma sözü verdi. Bedeli? Akaari’nin hür iradesini kenara bırakması gerekecekti. Eğer bu yaşayan silah haline gelmek istiyorsa, ihanet imkânsız olmalıydı.

Acımasız bir pazarlıktı ama Akaari kabul etti.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Altı

Argus yüzeyinin altında karanlık yerler vardır. Bu gizli odalarda silahlar dövülür ve iradeler kırılır. Akaari burada yüzyıllar geçirdi. Varlığı şekillendirildi ve hançerin gücüyle birleştirilerek kalıba sokuldu. Başka eredar suikastçıların ruhları kurban edildi ve Akaari’ninkine bağlanarak ona yüz yaşamın ve binlerce cinayetin tecrübesi verildi.

Goremaw gibi Akaari de değiştirilmişti. Gizli odalardan çıktığında Sargeras’a kusursuzca bağlı, acımasız bir ölüm aracına dönüşmüştü. Sargeras, hançerlerin Akaari’nin ellerinde güvenli olduğunu biliyordu çünkü Akaari’nin elleri, Sargeras’ın iradesinin bir uzantısıydı.

Ve bu ellerin içinde hançerler, Yakan Lejyon’un karşısında duranların belası oldu.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Yedi

Sargeras gözlerini ufak, askerî bir dünyaya dikmişti. İçindekiler Lejyon istilasına karşı zorlu bir savaş vermişlerdi. Doğrudan güç uygulandığında nihayetinde düşecek olsalar da Sargeras korku ve paranoyaya karşı zayıf olduklarına inanıyordu. Bu dünya Akaari’nin yeni bahşedilen güçleriyle ilk göreviydi. Bir sınav. Akaari bu dünyanın kalelerine tek başına sızdı.

Bir ay içinde dünya kaosa teslim olmuştu. Kahramanlar ve liderler sessizce ölürken görülmeyen bir suikastçının hikâyeleri hızla yayılıyordu. Akaari’nin suikastlerinin asıl sorumlusunun birbirleri olduğuna inanan savaşçılar gruplara ayrıldılar.

Sonunda Lejyon kendini gösterdiğinde dünya teslim olmak için yalvardı. Gölgelerden vuracak hançerlerin korkusundansa daimi hizmetkârlık daha iyi görünüyordu.

Akaari ilk sınavını başarıyla vermişti. Lejyon’u desteklemek için tekrar aralarına döndü.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Sekiz

Akaari vazgeçilmez bir müttefik olmuştu. Silahları krallar ve diğer liderlerle oyuncak gibi oynamasını sağlıyordu. İstediğini öldürebilmesi bir yana, kılık değiştirip yerlerini alıyor ve hem görünüşleri hem de tavırlarını kusursuzca taklit ediyordu.

Bir dünya tek bir suikastçı ile düşmez. Ama daha hızlı düştüğü kesin. Doğru kişinin kalbinden geçen bir hançer, savaşı kazandırabilir ya da krallığı devirebilir. Liderini kaybedince panikleyen bir ordu, kararlı ve korkusuz bir ordudan daha kolay yok edilir.

Lejyon’un zayıf zihinleri ve fâni kalpleri yozlaştırma konusunda bol bol tecrübesi zaten vardı. Akaari, iblislerin başarısızlığa karşı garantisiydi. Ne zaman birisi ayartılmaya direnecek gücü ya da aklı gösterse Akaari’nin bıçakları işin kalanını hallediyordu.


Yutucunun Dişleri, Bölüm Dokuz

Evet, Akaari Sargeras’a aitti; sadık ve sorgulamazdı. Ancak iradesi olmasa da kurnazlığı kaybolmamıştı. Bir süreliğine Çarpık Düzlem’i gezmek için Sargeras’tan izin istedi. Sargeras, Akaari’nin Yakan Lejyon’un hedefini ileri taşımak için neler yapacağını merak ederek ona izin verdi.

Akaari, Sargeras’ın orduları arasında dolaştı: Memnuniyetsizliğin icabına bakıyor ve Lejyon’a zarar verme pahasına kendi gücünü artırmayı hedefleyen hırslı iblisleri siliyordu. Sorgulama sanatında ustalaşmıştı, bağırabilen herhangi bir yaratığa korkunç acılar çektirebiliyordu. Mahkumları tutup onlardan bilgi almak için ölü bir dünyaya bir kale inşa etti.

Zaman içinde davranışları, Lejyon içinde memnuniyetsizliğe sebep olmaya başladı. İblisler hançerlerini boğazlarında hissediyorlardı ve sürekli korkuları kaçma isteği yaratıyordu.


Yutucunun Dişleri, Bölüm On

Akaari’nin kalesinin yeri Lejyon’un kalanı tarafından öğrenildiğinde kaleyi terk etmiş numarası yaptı. İşe yaramaz, kullanışsız bir sembole dönüşmüştü. Ancak hedefine ulaşmıştı. Kaleye ileride ancak gizlice ve sadece zorlu istilalara hazırlanmak ya da gerçekten kuvvetli mahkumları sorgulamak için dönecekti.

Sargeras’a yeni beceriler ve yeni bir felsefeyle döndü: Korku çift taraflı bir kılıçtı; kullanışlıydı ama her zaman en iyi seçenek değildi. Görünmez bir suikastçı dehşet saçabilirdi ama bilinmeyen bir suikastçı rahatlık yaratırdı. Düşmanlar görünürde var olmayan bir tehlikeyle yüzleşmeye hazırlanamazlardı.

Akaari kendini gerçekten görünmez olmaya adadı. Sessiz bir katil. Çalışması devam etti.

Sonunda en güvenli kalesinde sonu geldi. Muhtemelen kendi için hayal ettiği kader bu değildi.


Yutucunun Dişleri, Bölüm On Bir

Akaari’yi Sargeras’a hizmet karşılığında iradesini kurban vermesine iten nedir asla bilemeyebiliriz. Ancak ona iyi hizmet ettiği şüphe götürmez bir gerçek.

Korkunun inceliklerini kucakladı ve onları kurbanlarının kalbine nasıl sokacağını iyi öğrendi. Korkusuz rakiplerle karşılaştığındaysa onları beceriyle saf dışı bıraktı. Dehşet işlevsizleştiğindeyse hiçbir şekilde fark edilmeden öldürmeyi öğrendi.

Bu dersler bir zamanlar Yakan Lejyon tarafından kullanıldı. Şimdi ise düşmanlarına aitler.

Sargeras’ın nasıl tepki vereceğini sadece zaman gösterecek.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)