THE ELDER SCROLLS TARİHÇELERİ – BÖLÜM 2: IRKLARIN OLUŞUMU

İnsan Toplulukları

Kültürel yönden gelişmiş elfler tarihlerini daha ilk zamanlarda kaydetmeye başlarken insan toplulukları yazıyı çok geç kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla insanların ata yurtlarının neresi olduğu, kimin asıl ırk olduğu gibi geçmişlerine dair net bilgiler yoktur.

 

Atmoralılar – Nordlar

Nord

Nord

Tamriel’in kuzeyindeki buzul kıta Atmora’da yaşayan ve Atmoralı olarak adlandırılan bir grup insan, güneydeki Skyrim’e göç etmiştir. Kar elfleri tarafından bir gece katledildikten sonra Atmora’ya geri dönmüş, nüfusları artınca da tekrar geri gelip kendilerine büyük acı çektiren bu elfleri Skyrim’den kovmuşlardır. Atmoralıların tüm insanların ataları olduğu söylenir. Atmoralı göçmenlerin Skyrim’e yerleşen bir kolu eski buzul kıta geleneklerini devam ettirmiş ve Nord olarak anılmaya başlanmıştır.

Atmoralıların inancı dokuz hayvan avatarı üzerinden ilerlemiştir ve bu hayvanların, et’Ada‘nın simgeleştirilmiş halleri olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu avatarlar arasında Ejderha olarak anılana tapan şamanlar, zaman içerisinde daha fazla güç kazanmış ve Ejderha Rahipleri adını alarak uzun bir süre Atmora ve Nord halklarını yönetmişlerdir.

 

Nedeler – Imperial – Breton

İmperiyal

İmperiyal

Atmora’dan göç eden insanların bir kısmı, kıtanın iç kısımlarına ilerlemiş ve buradaki topluluklarla kültürel etkileşime girmiştir. Ağırlıklı olarak Hammerfell ve Cyrodiil’de yaşamış olsalar da Hammerfell bölgesindeki sakinler, sonradan göç eden Yokudalılar (Redguard) tarafından yok edilmişlerdir. Cyrodiil’deki Nedeler ise Ayleidler tarafından köle olarak kullanılmış, Alessia adındaki kölenin isyan etmesi sonucu üzerilerindeki egemenliği sona erdirmiş ve özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Uzun yıllar boyu Ayleid kültürü altında ezilmiş olan Nedeler, kuzeyden gelen Nordlar ile bir kez daha karışarak İmperiyal adındaki ırkı meydana getirmiştir. Nedelerin bu dönemlerde takım yıldızlarına dayanan bir inanç sistemi mevcutken Alessia’nın kurduğu İlk İmparatorluk‘ta bu kökten değişmiştir: Nedelerin Ayleidler dolayısıyla edindiği elf inançları ve kuzeyden onlara karışan insan inançlarını kararak Sekiz Kutsallar adında bir dini sistem icat etmiştir. (Bu din daha sonra Talos’un da eklenmesiyle Dokuz Kutsallar olarak değişmiştir.) Bu gelişmelerin sonucunda Cyrodiil’de bulunan Nedeler zamanla İmperiyal olarak anılmaya başlanmıştır.

Breton

Breton

Tamriel kıtasına göç eden birtakım Aldmer aileleri ise Yüksek Kaya bölgesinde bulunan Nedeler ile iç içe yaşamaya başlamıştır. Zamanla iki topluluk arasında yapılan evlilikler sonucu yarı-insan, yarı-elf bir ırk ortaya çıkmıştır. Yüksek Kaya’yı yöneten soylu Direnni Hanesi, Cyrodiil’de ortaya çıkan ve elf karşıtı olan Alessia İmparatorluğu ile savaş yapmıştır ve sonucunda Alessia’nın kurduğu Birinci İmparatorluk kaybeden taraf olup dağılmıştır; lakin Direnni Hanesi de ağır bir yara almıştır. Yarı-insan yarı-elf toplulukları ise bu savaş sonucunda bir nebze olsun üzerlerindeki Direnni baskısı hafifletebilmiştir. Yine savaş vesilesi ile bölgeye gelen İmperiyaller ile de karışınca günümüz Breton ırkı ortaya çıkmıştır. Özetle Breton, önce elf ve insan topluluklarının evlilikleri sonucu doğan yarı-insan yarı-elflerin tekrar insan ırkıyla karışmasıyla ortaya çıkan, büyüye oldukça yatkın bir ırktır.

 

Yokudalı – Redguard

Redguard (Ra Gada)

Redguard (Ra Gada)

Diğer insan soylarıyla hiçbir kan bağı bulunmayan insan topluluğudur. Tamriel’in batısında, çok uzaklardaki Yokuda kıtasında Solak Elfler ile beraber yaşamışlardır ve o dönemde Yokudalı olarak adlandırılmışlardır. Solak elfler ile yapılan savaş sonucunda Yokuda kıtası denize batmış ve insanlar, 1. Çağ’ın 800 yılı civarında kitleler halinde Hammerfell bölgesine göç etmişlerdir. Yokuda’dan gelen bu göçmenler, buradaki Nede halkını yok etmiş ve Hammerfell’e tamamen egemen olmuşlardır. Ana vatanları Yokuda da aslen çöl olduğu için yeni yurtlarına alışmakta zorluk çekmemişler ve diğer kavimlerin aksine başka ırklarla karışmayarak kendi özelliklerini korumuşlardır.

Oldukça dayanıklı olan bu ırkın adı, yerel Yokuda dilinde “savaşçı dalgası” anlamına gelen “Ra Gada” kelime öbeğinin zaman içerisinde değişerek söylenmesi sonucu Redguard olarak değişmiştir.

Yabansılar

Elf ve insanların dışında hayvanımsı ırklar da bulunmaktadır. Khajiit, Argonian, Sload, Imga ve Lilmothiit olmak üzere beş yabansı vardır. Sload, sülüğe benzeyen bir türdür ve Thras Adası’nda yaşar. Tarihte birkaç kez Yazbatımı Adası’nı işgal girişiminde bulunmuşlardır. Imga, maymunumsu bir ırktır ve Vadiorman’da yaşar. Lilmothiit ise tilkiye benzeyen bir türdür ve zamanında Kara Bataklık bölgesinde yaşayan bu halkın nesli tükenmiştir. Kalan diğer iki ırk ise Elder Scrolls evreninde sıklıkla karşılaşılan topluluklardandır.

 

Argonian

Argonian

Argonian

Jel adındaki yerel lisanlarında kendilerine Saxhleel diyen bu ırk, insan fizyolojisine fakat sürüngen görünümüne sahiptir. Tamriel’in Khajiitler ile beraber ilk sakinleridir ve Kara Bataklık’ta -ya da diğer adıyla Argonia’da- yaşarlar. İnsan ve mer ırkıyla hiçbir bağı bulunmayan bu ırkın nasıl yaratıldığı net olarak bilinmemektedir. Kimi tarihçilere göre Sithis tarafından yaratılmışlardır. Kimi ise Hist adı verilen, Argonianların kutsal kabul ettiği ağaçlar ile bağları bulunduğuna, kendi irade ve bilinçleri ile birbirleri arasında zihinsel iletişim kurabilen bu Hist ağaçlarının Argonianları yarattığına inanmaktadır. Hist ağaçlarının Sithis’i her şeyi yaratan kutsal olarak kabul ediyor olmaları, her iki iddianın da birbiriyle paralel olduğunu gösterir niteliktedir. Bir Argonian öldüğünde ruhunun Hist ağaçlarına geri döndüğü ve bu sayede anılarını bir sonraki soya taşıyabildikleri de söylenmektedir.

 

Khajiit

Khajiit

Khajiit

Kedi halkı olan Khajiitler de Argonianlar gibi Altmer kavimleri Tamriel’e göç etmeden önce burada bulunan bir ırktır. İlk çağlarda çok sayıda krallıkları ve oldukça gelişmiş bir kültürü olan bu topluluk, yaşanan Thras Vebası sonrası nüfusunun çok büyük bir kısmını kaybetmiş ve geriye sadece iki krallık ayakta kalabilmiştir.

Khajiitlerin yaratılış hikâyesi oldukça uzundur ancak isimlerdeki benzerlikler göz önüne alındığında Aldmer inanışının kendilerine göre değiştirilmiş bir versiyonu olduğu da açıktır. Hikâye ise şöyle ilerlemektedir:

Ahnurr ve Fadomai, evreni yaratan iki varlıktır ve çok sayıda çocuk sahibi olurlar (Aedra ve Daedralar). Ahnurr daha fazla çocuk istemese de büyük çocukları tarafından bir doğum yapması konusunda ikna edilen Fadomai, Nirni ve Azurah’ya sahip olduktan sonra son yavrusu Lorkhaj’ı da doğurabilmek için boşluğa kaçar zira Fadomai’nin tekrar doğurduğunu gören Ahnurr kızmıştır ve şiddet uygulamaya kalkar. Baba Ahnurr’u önlemek isteyen diğer çocuklar da karanlığa gelirler. Yaptığı doğumlardan ötürü gücü tükenen Fadomai ölmek üzeredir ve yavrularına son nasihatlerini verir. Nirni’nin kendine ait birçok çocuğu olmasını diler. Nirni mutlu bir şekilde ayrılırken geriye Azurah kalır ve annesi ondan şunu diler: “Nirni çocuklarla dolu hale geldiğinde yavrularından bazılarını al ve onları değiştir. Onları en hızlı, en zeki, en güzel kişiler olarak yetiştir ve onlara Khajiit adını ver.”

Nirni, doğacak çocuklarına yuva olabilecek bir yere ihtiyacı olduğunu bilir ve bu yüzden kardeşi Lorkhaj’dan yardım ister. Lorkhaj bu yardıma karşılık vererek ölümlülerin yaşayacağı dünyayı yaratır ancak bunu yaparken diğer kardeşlerini kandırır. Fadomai’nin ilk çocuklarının büyük bir kısmı bu yaratımın içerisinde hapsolurken durumu fark edenler de kaçarak bilindikleri şekilde yıldızları oluştururlar. Nirni birçok çocuk doğururken annesinin dileğini yerine getirmek isteyen Azurah, Nirni’nin çocukları arasından ormanlarda yaşayan bir grubu seçerek onları değiştirir ve böylece Khajiit ırkı oluşur. Kardeşinin çocuklarına neler yaptığını görüp öfkelenen Nirni, bir diğer kardeşi olan Y’ffer’den Khajiitleri cezalandırmasını ister. Y’ffer Khajiitlerin yaşadığı ormanları çölleştirir ancak Azurah’nın korumasındaki bu yeni ırk, bulundukları ortama adapte olmayı öğrenmiştir.

Böylece Khajiit ırkının günümüze kadar geldiği söylenir. Aldmer mitosundaki tanrıların isimlerinin değişmiş halleriyle karşımıza çıktığı bu hikâyenin doğruluğu ise tartışma konusudur. Ancak bilinen bir şey varsa o da bu kedigil ırkın, Ayleidler Tamriel’e ayak basmadan önce kıtada yaşıyor olduğudur.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)