SILENT HILL TARİHÇELERİ – BÖLÜM 2: TARİKAT VE KASABANIN TEKRAR KURULUŞU

Silent Hill tarihçelerimizin ilk bölümünde en son Tarikat’ın kuruluşuna ve amaçlarına kısaca bir göz atmıştık. Bu ikinci bölümde de Tarikat’ın inanç sistemi ve işleyişi ile kasabanın tekrardan kuruluşunu ele alacağız.

Tarikat’ın İnanç Sistemi

Tarikat üyelerinin kendilerini adamak için göz önünde bulundurmaları gereken dört etken vardı. Bu dört etken Tarikat’ın temel inanç sistemini oluşturur ve üyeler arasındaki kemik hiyerarşiyi sağlardı:

1- Söz Vermek (Taahhüt)

Tarikat’ın tüm üyeleri kendilerini günlük hayatlarında, aktivitelerinde ve inançlarında Tarikat’ın amaçlarına adayacaklarına dair yemin etmeliydiler. Söz vermek, Tarikat’a göre oldukça önemli ve kutsal sayılan bir hareketti. Verilen söz bozulduğu takdirde ölümle cezalandırılmaktaydılar.

2- Üyelik

Tarikat içindeki üyelik hakkı, Eski Yollar’ı arayan her bireye açıktı. İsteyen herkes Tarikat’ın bir üyesi haline gelebilir ve organizasyonun faaliyetlerine katkıda bulunabilirdi. Kıdem sistemine göre üye olan bireylerin rütbeleri ve söz hakları belirlenirdi. Bu söz haklarına göre verilen görevler ve öncelikler de değişime uğrardı.

lorekeeper-silent-hill-tarihceleri-bolum2-tarikat-2

Üyelik Dereceleri

Bu sınıfın isminin “Anne” olmasının sebebi, Tarikat’ın kurucu üyeleri tarafından oluşturuluyor olmasıydı. Tarikat’ı kuran ve ilerlemesini sağlayan kemik kadro bu sınıfta bulunurdu. Başka bir üyenin sonradan bu sınıfa dahil olması normal şartlar altında söz konusu değildi.

Anne grubundan doğan her ikinci nesil çocuk bu sınıfa aitti.

Anne sınıfından gelen her üçüncü nesil kişi bu sınıfa aitti.

3- Yüce Konsey

Yüce Konsey, Tarikat’ın içindeki amaçlara uygun kullanılması için kurulan bir gruptu. Yüce Konsey’in amacı, kurulma aşamasında olan gruplara ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmek, Tarikat’ın tamamını ilgilendiren önemli meselelerde yönetici beden olmak ve sorunları çözmek için hakim/jüri rolünü oynamaktı. Kısacası Yüce Konsey, Tarikat içerisinde neyin ne olduğunu belirleyen yüce divan görevindeydi.

4- Şikayet ve Disiplin Prosedürleri

Yüce Konsey tarafından alınan her karar kalıcıydı ve değiştirilemezdi. Kişi bir sorununu Yüce Konsey’e sunup çözüm yolu talep ettiyse, bulunan çözüm yolu ne olursa olsun sorgulamaksızın ve itiraz etmeksizin kabul etmek zorundaydı. Ara buluculuk arayan kişiler katiple iletişim kurardı, yani herkes Tarikat’ın ve Yüce Konsey’in huzuruna çıkma şansına sahip olmazdı.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)