KINGDOM HEARTS TARİHÇELERİ – BÖLÜM 1

“Her insanın, canlının, diyarın ve dünyanın birer kalbi vardır. Hepimizin sahip olduğu ancak bir o kadar da kendine has olan bu kalpler bizim pek de alışık olduğumuz türden değildi. Sadece yaşamımızı sürdürmemize yardım etmiyor, aynı zamanda da kişiliğimizi, içimizdeki çatışmayı resmeden bir sembol olma rolünü de oynuyordu. Işık ve karanlık. Kalplerimizi şekillendiren, ona rengini veren özelliklerimiz en nihayetinde bizim de oluşumumuzu sağlıyordu. Tüm evrenin bir dengede olması gibi kalpler de ışığın ve karanlığın ahengi içerisinde olmalıydı; birey hem içindeki ışığa hem de karanlığa hükmedip kontrolü altına almalıydı. Işığın kontrolden çıkması, bireyin sorgulama ve karar verme yetilerini yozlaştırırken, karanlık ise küstahlığı, nefreti ve yokluğu yüceltirdi.”

Farklı diyarlar ve bu diyarların sakinleri hem kalplerindeki ışık ve karanlıktan hem de diğer dünyaların varlığını bilmeksizin yaşarlardı. Dünyaların ve canlıların sahip olduğu bu kalpler, bedenlerimizi terk ettiğinde ise bir efsane olarak bilinen Kingdom Hearts’ta buluşur ve ebedî yaşam sürerlerdi. Kalplere sonsuz bilgelik, kudret ve erdem bahşeden Kingdom Hearts isimli bu devasa kalbin, aslında bir nevi sahip olduğumuz kalpler için yaratılan bir cennet olduğu düşünülse de tarih boyunca birçok kişi ve organizasyon bu kutsal varlığın sahip olduğu güce, bilgeliğe ve kudrete ulaşmak isterdi.

lorekeeper-kindgom-hearts-1-1

Bu olaylar gerçekleşmeden önce ‘Peri Masalı Çağı’ olarak anılan zamanda evren bir bütündü ve tüm dünyalar farklı kültürdeki insanlar birlik içerisinde yaşardı. Bir bütün olarak yaşayan ve tek bir kalp ile hayatını sürdüren bu evrene ışığını sunarak hayat bahşeden varlığın Kingdom Hearts olduğundan bahsedilir. Gökyüzünü andıran bir maviliğe sahip olan Kingdom Hearts’ın Peri Masalı Çağı’nda kendini canlılara apaçık bir güneş gibi gösterdiği belirtilir. Her ne kadar kutsal ve yüce bir varlık olsa da kendisini apaçık gösterdiği için karanlığa ve dışarıdan gerçekleşecek herhangi bir saldırıya da açıktı. χ-blade olarak bilinen ve evrenin ilk Keyblade’i olarak raporlarda birçok kez bahsedilen efsanevi kılıcın Kingdom Hearts’ın koruyucusu, anahtarı olduğunu belirtilmişti. Yine de χ-blade’in evrenlerin birbirinden kopmasına sebep olacağını o zamanlarda kimse tahmin edememişti.

Kingdom Hearts’ın evreni ışığı ile kutsadığına inanan insanoğlu, bu varlığın sahip olduğu kudreti, bilgeliği elde etmek istedi ve çağlardır saf bir ışıkla kendisini gösteren kalplerde karanlığın ilk belirtileri ortaya çıktı. Saf ışık ile yaratılan ve insanların ruhlarına can veren bu kalplerin karanlığa boğulması ile birlikte zamanla ‘Heartless’, ‘Nobody’ ve ‘Unversed’ gibi varlıklar da kendilerini ‘karanlığı benimsemiş efendiler’ ile göstereceklerdi. Kingdom Hearts’ın gücünü elde etmek isteyen birçok kişi, χ-blade’in görünümüne benzeyen Keyblade’ler yaratarak kalplerin cennetine uzanan yolda ilerlemek istedi. İnsanların kalplerinde oluşan açgözlülük, hırs ve ihanet gibi yoğun hislerle birlikte karanlık etkisini giderek arttırdı ve tarihte ‘Keyblade Savaşları’ olarak bilinen olay gerçekleşti.

lorekeeper-kindgom-hearts-1-2

Kendisine Keyblade Ustası diyen kişilerin Kingdom Hearts’ı elde etmek için katıldığı bu savaş, evreni, yaradılışı ve kalpleri sonsuza kadar değiştirdi. χ-blade olarak bilinen koruyucu kılıç gerçekleşen bu mücadeleye dayanamayarak 20 parçaya bölünerek Kingdom Hearts’ın da sonsuza kadar kaybolmasına neden oldu. Bu savaşta ortaya çıkan yıkım ve hayatını kaybeden savaşçılar ile Keyblade Savaşı’nın gerçekleştiği topraklar ışığını sonsuza kadar kaybetti ve o günden itibaren “Keyblade Mezarlığı” olarak isimlendirildi. Kingdom Hearts’ın tamamen karanlığa gömülüp ortadan kaybolmasıyla χ-blade saf ışıktan oluşan 7 parçaya ve saf karanlıktan oluşan 13 parçaya bölündü ve ortadan kayboldu. Karanlığın egemenliği altında boğulan evrenin farklı diyarları da ortaya çıkan bu yoğun güç ile parçalandı. Gerçekleşen Keyblade Savaşı ile birlikte insanlık en büyük cezasını da çekmeye başlamıştı aslında. Evren yüzlerce parçaya ayrılmış ve diyarlar birbirlerinden habersiz bir şekilde yaşamaya, yaşlanmaya mahkum edilmişti.

lorekeeper-kindgom-hearts-1-3

Evrenin tamamen karanlığa boyun eğdiği o yıllarda, Kingdom Hearts kendisini göstermese de kalbinde saf ışık taşıyan çocuklar sayesinde dünya bir nebze de olsa kendisine gelebildi. Bu çocuklar belki evreni eski hâline getiremedi ama dünyamızın karanlığın içine yok olmasını önledi. Evrenin parçalara ayrılması ile birlikte gerçekleştirdiği günahların farkına varan birçok Keyblade Ustası o gün sahip oldukları gücü bırakmayı tercih etti. Geriye kalan az sayıda Keyblade Ustası ise kendilerini dünyayı korumaya ve karanlığa karşı savaşmaya adadı. Keyblade isimli bu gizemli silahlar her ne kadar yok edici güce sahip olsalar da, hatalarını fark eden ustalar tarafından iyilik için kullanılmaya başlanmıştı. Ancak dünyadaki düzeni sağlamaya çalışan Keyblade Ustaları kendilerini ne kadar gösterseler de, χ-blade ile ortaya çıkan 13 saf karanlığa sahip parça dünyanın farklı uçlarına yayılmıştı bile. Bilge Ansem’in raporlarına göre bu parçalardan biri Usta Xehanort’a hayat vermişti.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)