KİMDİR, NEDİR: KRATOS

Kaos Kılıçları bizzat Ares tarafından dövülmüş ve ateşle kutsanmış bir çift silahtı; kullanıcısının koluna zincirlerle dağlanan bu silah hem menzilini arttırıyordu hem de sürekli verdiği acıyla Kratos’a ruhunun artık Ares’e ait olduğun dair verdiği yemini hatırlatıyordu. Spartalı savaşçı, Savaş Tanrısı’na hizmet ettiği bu dönemde çok daha acımasız ve vahşi bir hâle bürünmeye başladı. Sıklıkla içindeki öfke ve nefretin aleviyle gözü kararan Kratos, Ares’in onun için çok daha acımasız planları olduğundan haberdar değildi. Savaş Tanrısı’nın emriyle Athena’nın takipçilerine ait bir kasabaya akın düzenledikleri bir günde kasaba kâhininin sözlerine kulak asmadan herkesi kılıçtan geçirdiler. Kratos ancak gözü dönmüş öfkesi dindiğinde ellerindeki kanın karısı Lysandra ve kızı Calliope’ye ait olduğunu fark etti. Ares, kızı ve karısını gizlice kasabaya getirmiş ve Kratos’a onları bizzat öldürterek onun fâni yaşamla olan bütün bağını kopartmayı amaçlamıştı; lakin planı ters tepti. Yaptığı şeyden tiksinen ve büyük pişmanlık duyan Kratos, Savaş Tanrısı’na ettiği yemini bozdu ve ona daha fazla hizmet etmeyeceğini haykırdı. Kratos’u başta uyarmış olan kâhin ise onu yapmış olduğu katliamdan dolayı lanetledi: Kendi elleriyle öldürmüş olduğu ailesinin külleri vücuduna yapışarak Kratos’un derisini kül rengine çevirdi; bu soluk görüntüsü yüzünden Sparta’nın Hayaleti olarak anılmaya başlandı.

Erinyeler Alecto, Megaera ve Tisiphone…

Kratos yeminini bozmuş olsa da Ares’in bunu öylece kabullenip sindirmeye niyeti yoktu. Hainleri ve yemin bozanları cezalandırmakla görevli olan üç kız kardeş erinyeyi Kratos’u yakalamakla görevlendirdi. Alecto, Tisiphone ve Megaera adındaki bu kardeşler Kratos’u bir illüzyon döngüsünün içerisine hapsederek ona işkence etmeye başladılar. Ancak Ares ve Alecto’nun oğlu olan Orkos, babasının Kratos’u kandırıp düşürdüğü durumu görünce Spartalı savaşçının yeminini bozmasına hak verdi; Ares’le olan bağlarını tamamen kopartıp özgür kalmak için aradığı cevabın Delfi’deki kâhin Aletheia’da olduğunu söyledi. Delfi’ye yolculuk eden Kratos, kâhini esir tutan ikizler Pollux ile Castor’u öldürdü ve yaralı olan Aletheia da son nefesinde Spartalı’ya Ares’in planlarını anlattı: Zeus, tanrıların birbirlerine savaş açmalarını yasaklamıştı; Ares de Kratos’u kullanarak Zeus’u tahtından edip onun yerine geçmeyi planlıyordu. Ares’e olan yemininden kurtulmanın ve bu planı engellemenin tek yolunun erinyeleri öldürmek olduğunu söyledi.

Erinyeleri avlamak için yola çıkan Kratos, kız kardeşlerin kendisi ve Orkos için kurduğu pusuyu öngöremedi. Spartalı elinden geldiğince karşı koymaya çalıştı; erinyelerden biri olan Megaera’nın bir kolunu kesmeyi başardı fakat yine de yakalandı ve ilk yemin bozan olan devasa titan Aegaeon’un içindeki hapishanede tutsak edildi. Erinyeler onu Ares’e tekrar itaat etmeye zorlasa da bütün işkencelere direnmeyi başardı. Kolunu kaybettiği için Kratos’a iyice kinlenmiş olan Megaera, Spartalı’ya saldırdı ve yanlışlıkla onu hapis tutan zincirlerden birini kırdı. Bunu fırsat bilen Kratos geri karşılık vermeye başladı ancak Megaera içinde bulundukları Aegaeon’u hayata döndürerek hapishanenin de Kratos’a karşı savaşmasını sağladı. Spartalı savaşçı buna rağmen Aegaeon’un saldırılarını savuşturmayı ve Megaera’yı öldürmeyi başardı. Kalan diğer iki erinye Lysandra’nın formunu kullanarak aklını çelmeye çalışsa da Kratos illüzyonu bozdu ve Tisiphone’nin boynunu kırarken Alecto’yu da Kaos Kılıçları’yla deşti.

Erinyelerin tutsağı olan Kratos

Erinyelerin hakkından gelmiş olan Kratos, uzun bir aradan sonra ilk kez Sparta’ya döndü ve burada bir kez daha Orkos’la karşılaştı. Orkos ona erinyelerin ölümlerinden hemen önce kendisini Spartalı’nın yemin tutucusu olarak atadığını söyledi; Kratos tamamen serbest kalabilmek için Orkos’u da öldürmek zorundaydı. Böylece istemeyerek de olsa Orkos’u ölümün kollarına bırakan Kratos, cesedi Sparta’daki eski evine getirdikten sonra evi de ateşe verdi. Ares’le olan bağını artık kopartmıştı; lakin o bağın baskıladığı anılar da tekrar yüzeye çıktı ve ailesini öldürdüğü anın görüleri Kratos’un üzerine kâbus gibi çöktü.

Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)