EORA TARİHÇELERİ: EORA’NIN GEÇMİŞİ VE IRKLARI

[well]

İnsan

lorekeeper-pillars-of-eternity-insanlar

İnsanlar (ya da sıkça bahsedildikleri şekilde “halk”), Eora’nın medeni ırkları arasında en sık rastlananı. Kökleri bilinmemekte olsa da kadim bir ırk oldukları ve Aedyr İmparatorluğunu kuran insan kabilelerinin 300 AI’ya kadar uzandığı bilinmektedir. Standart bir insanın ömrü 60 ile 100 yıl arasındadır. Doğu Menzili’nin de ötesine uzanan üç farklı insan etnik grubu bulunmaktadır.

Thyrtan olarak bilinen grup, Aedyr İmparatorluğu ve Özgür Dyrwood Palatinliği’nde egemen olan gruptur. Binlerce yıl önce kuzeyden gelip güneye doğru göç ettiklerine inanılmaktadır. Açık renkte derileri ve farklı tonlarda saç renkleri vardır. Gözleri genellikle yeşil ya da mavidir. Kültürel olarak Aedyr Sceltrfolc olarak da bilinen orman elfleriyle benzeşirler.

“Bozkır halkı” olarak da bilinen Natlan, Dyrwood’un kuzeydoğusundaki Ixamitl ovalarında yaşamaktadır. Natlan ismi literal olarak “orijinal” anlamına gelmektedir. Readceras civarında çokça görülseler de Dyrwood ve Vailia Cumhuriyetinde pek sık rastlanmazlar. Derileri genellikle açık kahverengi tonlarında, saçlarıysa canlı ve sıcak renklerdedir.

Son grup olan Calbandra ise Büyük Vailia İmparatorluğu ile Vailia Cumhuriyetinde yaşayan ve denizcilikle uğraşan bir halktır. Koyu renk tenleri vardır. Birkaç bin yıl önce ekvator yakınlarında yaşadıkları ve zamanla Eora’nın kalanına yayıldıkları bilinmektedir.

[/well]

[well]

Aumaua

lorekeeper-pillars-of-eternity-aumaua

Kudretli aumaua ırkı, medeni ırklar arasında en iri olanıdır ve genellikle okyanuslarda ya da okyanus yakınlarında bulunurlar. Tam olarak susal bir ırk olmasa da suya karşı bir çekimleri olduğu bilinmektedir. Eora üzerinde en geniş alana yayılmış ırk olmasalar da (o şeref Calabandran insanlarına ait) en uzun süredir keşif yapıp gezinen ırk Aumaualardır. (Tahminen yaklaşık 20,000 yıldır) Rauatai gibi bir çok uygarlıkları denizler üstündeki hakimiyete bel bağlayarak büyümüştür. Eşi benzeri olmayan kas güçleriyle de öne çıkarlar. İnsansı bir görünüşleri olsa da çeşitli desenlere sahip derileri ve yarı-perdeli el ve ayaklarıyla insanlardan kolaylıkla ayırt edilebilirler. Aşağı yukarı 70 ila 115 yıl arasında ömürleri vardır. Dyrwood’u oluşturan temel ırklar arasında en azınlıkta olan aumaualar iki ana etnik gruba ayrılmaktadır.

Sahil aumauaları savaşa daha yatkın, kuzey yarıkürenin sahillerini Thyrtan, Natlan ve Orlan gibi toplulukların elinden almış bir gruptur. Fiziksel olarak adalarda yaşayan kuzenlerine yakın olsalar da derilerinin mavi ve yeşil renkleriyle onlardan ayrılırlar. Kültürleri daha merkezci ve kentseldir. Dyrwood’da çok nadiren görülürler ve genelde bu bölgere gelenler de paralı asker, koruma ya da askerdir.

Öte yandan Deadfire Takımadası’nda yaşayan ada aumauaları ise daha sakin ve barışçıl yanlarıyla öne çıkmaktadır. Fiziksel olarak sahil aumaualarından farkları, derilerinin kahverengi ve sarı tonlarında olmasıdır. Dyrwood’da arada sırada işçi, balıkçı ve denizci olarak görev alan ada aumaularına rastlamak mümkündür.

[/well]

[well]

Cüce

lorekeeper-pillars-of-eternity-cüceler

Eora’nın en çok seyahat eden, en çok kolonileşmiş ırkının cüceler olduğu söylenir. Dyrwood, Vailia Cumhuriyeti ve kolonileşmiş  her toprak parçasında sıkça görülürler. İnatçılıkları ve bileklerinin kuvvetiyle tanınırlar. Genellikle normal halkın değil de keçilerin yaşamayı tercih ettiği dağlık alanlarda yaşamayı tercih ettikleri için çok dayanıklıdırlar. Ömürleri yaklaşık 110 ila 190 yıl arasıdır.

Aptapo (kendi dillerinde “keçi adamlar”) olarak da bilinen dağ cüceleri, Dyrwood’un doğusundaki kıtalardan gelip zamanla bölgeye yayılmıştır. Daha büyük ırklar tarafından kolaylıkla zaptedilen orlanlar gibi boyca kısa olmalarına rağmen kendilerinden büyük ırklara kolaylıkla kafa tutarak bölgedeki yerlerini sağlamlaştırmışlardır. Zehir ve hastalıklara karşı dirençli oldukları da bilinir.

Güneydeki Naasitaq adasının kayalıklı tundralarında ve kar kaplı ormanlarında yaşayan kutup cüceleri ise Enutanik (“Tundra halkı”) olarak adlandırılırlar. Bazen sahil kıyısına çok yakın geçen elf karavanlarına eşlik ettikleri görülür. Naasitaq’taki doğal hayata uyumları sayesinde vahşi hayvanları avlama konusunda uzmandırlar. İki cüce grubu da gezip keşfetmeye yönelik büyük bir tutkuyu paylaşmaktadır.

[/well]
Kategoriler
Yazarlardan İnciler
“Çünkü klasiklerin klasik olmasının bir sebebi vardır. Özellikle de üzerine tüm hasar modifikasyonlarını bastığınızda.”
-Burcu (Amansızca Horizon: Zero Dawn överken)