Lorekeeper_ElderScrollsTarihçeleri

Elder Scrolls Tarihçeleri – Bölüm 1: Yaratılış

Aşama Aşama Yaratılış

 • Her ırkta karşılıkları farklı olsa da temelde iki karşıt varlığın birbiriyle savaşı sonucunda 12 ayrı gezeginimsi gök cismi oluşur.
 • Bölük pörçük olan 12 gezegencik birleştirilir ve tek bir gezegen olan Nirn’ü oluşturur.
 • Daha çok Padomay’a benzeyen Lorkhan, yaratılış planıyla gelir ve fikrini diğer tanrılara açıklar. Padomay’dan gelen Daedralar kabul etmeyip diledikleri gibi yönetecekleri bir diyar olan Oblivion’ı yaratmaya başlar. Diğerleri ise Lorkhan’ın planını uygular.
 • Zaman geçtikçe tanrılar birşeyin farkına varır: Kutsal güçleri yok olmaktadır. Hatta Mundus’u yaratan çoğu tanrı yok olmuştur bile. Fani dünyanın dengeden yoksun ve çok tehlikeli bir yer olduğu anlaşılır. Lorkhan diğer tanrıları kandırmıştır. Aedraların tepki göstermesinde ölümlü oldukları gerçeği yatmaktadır.
 • Evrenin planını çizen Magnus, bunları öğrendikten sonra Mundus’u terk eder. Magna Ge’ler de onu takip ederek ayrılırlar. Ayrılırken de gökyüzünde delik açarlar. Magnus’un açtığı delik güneşi, Magna Ge’lerin açtığı delikler ise yıldızları oluşturur.
 • Auriel, Anu’ya bizi buradan kurtar diye yalvarır. Fakat Anu bunu reddeder ve ona bir yay ve kalkan verip Lorkhan’ın insan ordusuna karşı savunmasını öğütler. Auriel de ilk elf krallıklarını kurar.
 • Auriel’in kurduğu Aldmer topluluğu farklı kollara ayrılmaya başlar ve doğdukları kıta olan Aldmeris’i terk ederler.
 • Tek bir kıtadan oluşan Nirn gezegeni, Gezen Ehlnofeyler ile yeryüzündeki Ehlnofeyler’in savaşa tutuşması sonucunda Tamriel, Yokuda, Atmora gibi kıtalara bölünür.
 • Aedralar fani dünya olan Mundus’un geleceğini tartışmak üzere Ur Kulesi’nde toplanır. Lorkhan’ın cezalandırılmasına karar verilip kalbi sökülür.
 • Ehlnofeyler artık güçlerini kaybetmiştir ve geri dönüş yoktur. Bu yüzden yarım yamalak yaşamak yerine kendilerini tamamen feda edip canlı türlerini ve evrendeki maddeleri oluştururlar. Aedralar ise varlık olarak kalmayı seçer ve canlılara yol göstermeyi benimserler.
 • Ehlnofeylerin oluşturduğu elf soyu Tamriel’e gelir ve yerleştikleri coğrafyaya göre değişik kültürlere sahip olurlar. Örneğin Valenwood bölgesine yerleşen elfler, buradaki sık ormanlar sayesinde Y’ffre’yi ana tanrı olarak kabul eder ve Bosmer olurlar. Ataları olan Aldmerlere sadık kalıp geleneklerini koruyan bir grup Altmer olur. Altmerlere zıt düşen bir grup ise ırkdaşlarından ayrılıp Tamriel’ın bir ucuna, Morrowind’e göç eder ve Chimer olurlar. İnsanlar, Khajiit ve Argonianların da kökeni bu şekilde farklı Ehlnofeyler tarafından meydana getirilir.
Elder Scrolls Evreni

Elder Scrolls Evreni

Tavsiye Edilen Kitaplar

 • Redguard, Imperial ve Aldmer kültüründe anlatılan yaratılış hikayesi, “Monomyth” kitabında detaylıca anlatılmaktadır.
 • Khajiit kültüründeki yaratılış hikayesi “Klan Anası Ahnissi’nin Sözleri” (Words of Clan Mother Ahnissi) kitabında yer almaktadır.
 • Tamriel’da yaşayan 9 ırkın önem gösterdiği ana tanrıların kısa açıklamaları “İmparatorluk’taki İnanç Çeşitleri” (Varieties of Faith in the Empire) adlı kitapta bulunmaktadır.
 • “Ayrıntılarıyla Anuad” (Annotated Anuad) isimli kitap yaratılışı daha tarafsızca anlatmaktadır.
 • Daedralar hakkında daha fazla bilgi arayanlar “Oblivion Üzerine” (On Oblivion) kitabına bakabilir.