Lorekeeper-Elder Scrolls-Irklar

The Elder Scrolls Tarihçeleri – Bölüm 2: Irkların Oluşumu

Elder Scrolls evreni, içerisinde barındırdığı birçok farklı ırk ile ön plana çıkmaktadır. Birbirlerinden farklı fakat bir o kadar da iç içe olan kültürlere sahip bu ırklar aslen üç ana kategoriye ayrılır: Elfler, insanlar ve yabansılar. Elfler bir zamanlar tek bir kavimden oluşurken çıkan iç huzursuzluklar, tanrısal yönlendirmeler ve daha birçok sebeple kıtanın dört bir yanına dağılıp zamanla farklı kültürleri meydana getirmişlerdir. Yani aslında tüm elf toplulukları tek bir kavimden meydana gelmektedir. İnsanlar da benzer biçimde dağılmışlar, kimisi zamanla elfler içinde asimile olurken kimisi de elfleri kendi kültürlerine asimile etmişlerdir; böylece elf kültürü insan topluluklarını da büyük ölçüde etkilemiştir. İnsan ırkına dahil olan Redguardlar ise diğer insan topluluklarıyla herhangi bir genetik bağ taşımamaktadır zira Tamriel’den kopuk bir kıtadan göç etmişlerdir. Yabansılar, kediye benzer görünümleri ile Khajiit ve sürüngenimsi görünümleri ile Argonian ırkları oluşturmaktadır. Ancak özellikle elfler ve insanlar söz konusu olduğunda çeşitli alt toplulukların var olduğu da gözden kaçmamaktadır. Okumaya devam…

Lorekeeper_ElderScrollsTarihçeleri

Elder Scrolls Tarihçeleri – Bölüm 1: Yaratılış

“Basitçe ele almak gerekirse İnsan ve Aldmeri dünya görüşlerinin birbirinden farklı olmasının sebebi ölümlülerin ilahlarla olan ilişkisidir. İnsanlar, ölümsüz güçler tarafından yaratıldıklarına inandıkları mütevazı bir görüşü benimserler, Aldmerler ise ölümsüz güçlerin soyundan geldiklerine inanırlar. Çok büyük bir fark gibi görünmese de bu durum değişik tarzlardaki mitolojik efsanelerin sebebi olmuştur.”

-Monomyth

Yukarıdaki alıntıdan anlaşılacağı üzere Elder Scrolls evreninin yaratılış hikayesi temelde tek bir olay olsa da her ırk kendi kültürleri ve coğrafyalarına göre bunu farklı yorumlamıştır. Aynı tanrılara farklı isimler verilmiş, aynı olaylar farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Biz de bu durumdan yola çıkarak her ırkın kendi dünya görüşünü ayrı ayrı anlatmak yerine genel kabul gören, ortak paydaları anlatacağız. Okumaya devam…